Besked om högkostnadsskydd för höga elpriser

Nyheter

Idag presenterade Regeringen och Svenska kraftnät mer detaljer om hur det så kallade högkostnadsskyddet för höga elpriser ska utformas.

I korthet går förslaget ut på att:

  • Stöd kommer betalas ut till elanvändare i prisområde SE3 och SE4, det vill säga de södra delarna av landet. Från Dalarna och söderut.
  • Stödet baseras på hur hög elförbrukningen har varit under perioden oktober 2021-september 2022.
  • För de med förbrukning i elområde SE3 uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh under 12-månadersperioden. För de med förbrukning i elområde SE4 uppgår stödet till 79 öre per förbrukad kWh.
  • Stödet omfattar alla som har ett avtal med ett elnätsföretag; hushåll, företag, organisationer och så vidare.
  • Nu kommer förslaget att granskas av Energimarknadsinspektionen. Det är än så länge oklart när stödet kommer kunna börja betalas ut.
  • Det är heller inte klart vem eller vilka som kommer ansvara för utbetalningarna.

Mer information: https://via.tt.se/pressmeddelande/55-miljarder-i-kontantstod-till-elanvandare?publisherId=3235391&releaseId=3333821

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?