Arkitektsatsning ska få nätstationer att smälta in i Stockholm

Nyheter

Elektrifieringen av Stockholm kommer att kräva mer elnät och många nya nätstationer. För att få fram en genomtänkt integrering i stadsbilden utlyste Ellevio en tävling i samarbete med Stockholm Stad och med stöd av Sveriges arkitekter. Låt oss presentera framtidens nya teknikbyggnad.

Elektrifieringen av Stockholm är i full gång och kommer bland annat innebära många nya nätstationer de närmaste åren.

Förra året utlyste Ellevio en tävling som vi tidigare har skrivit om. Tävlingen anordnades i samarbete med Stockholm Stad och med stöd av Sveriges arkitekter. Juryn bestod av representanter från Ellevio, Stockholm Stad och Sveriges Arkitekter.

Elnätsstationer påverkar stadsmiljön

Helena Wessberg, är stadsbyggnadsstrateg och arkitekt, och var den som representerade Stockholm stad. Hon betonar att när man utvecklar Stockholm är det viktigt att det blir bra oavsett skala.  Elnätstationerna, kan trots att de inte är så stora som byggnader, få stor påverkan när de blir många.

– I stadsrummet förekommer en mängd ”möbler”, busshållplatser, offentliga toaletter, kiosker, parkbänkar, laddstolpar – det är viktigt att de får en utformning och ton som gör att de fungerar tillsammans i det offentliga rummet och de ska dessutom kunna smälta in i vitt skilda miljöer, från stenstad till villaområde.

Även för Ellevio var denna punkt viktig.

– Vi ville vi få fram en enhetlig utformning på byggnaden så att den kan placeras och passa in i olika miljöer, berättar Magnus Lommerdal, chef Anläggningsägare Stockholm tillika juryns ordförande.

Hög nivå

Magnus Lommerdal berättar att man fick in ett tjugotal bidrag och att juryn valde ut åtta av dessa som fick vidareutveckla sin idé.

– För mig som ingenjör var det väldigt spännande och roligt att se bidragen. Alla bidragen höll hög nivå och jag slogs av att kreativiteten var så stor och att de hade hittat både spännande lösningar och intressanta detaljer.

Även Helena Wessberg menar att många tävlingsbidrag hade stor potential.

– Bidragen speglade en bredd som visade på hög kompentens.  Vi diskuterade signalvärdet en hel del, och där skilde sig bidragen åt. Några hade i högre grad ritat små hus/kiosker medan andra var mer tydliga i att signalera funktionen i byggnadens utformning.

Juryarbetet

Helena Wessberg tycker att juryarbetet var roligt men också komplext.

– Uppgiften var komplex eftersom det rör sig om så många byggnader som ska fungera väl ur så många aspekter, till exempel funktion, ge något tillbaka till det offentliga rummet, kunna hålla en lång tid framöver och tåla en utvecklingsprocess. Det har lett till väldigt intressanta diskussioner på många olika nivåer – från lösning av detaljer, miljöpåverkan, till effekten gestaltningen får för hela Stockholm. Det som slog mig var på hur olika sätt man kunde lösa uppgiften.

Och vinnare blev…

Den danska arkitektbyrån Gottlieb Paludan Architects med bidraget ”Att smälta in” tog hem den åtråvärda vinsten. Motiveringen lät så här:

” Att smälta in ” är vinnare i tävlingen om det nya konceptet om prefabricerade teknikbyggnader. I förslaget ser juryn en gestaltning som otvetydigt kommunicerar teknikbyggnad och anknyter till ett för Stockholm tydligt formspråk för den här typen av funktioner. Byggnaden är elegant med ett rundat uttryck som uppfattas som urbant och kan smälta in väl i de många skiftande miljöer där nätstationer kommer att placeras.”

Nästa steg

Vinnaren är utsedd och det kommer snart bli dags att fortsätta processen som bland annat handlar om konstruktion och upphandling.

– Tillsammans med vinnaren ska vi göra en produkt av konceptet och hoppas kunna få ut ”Att smälta in” under 2024. I nuläget är det svårt att uppskatta hur många stationer det rör sig om, men det kan röra sig om ett tiotal per år, gissar Magnus Lommerdal och avslutar med att han vill tacka alla deltagare för kreativa och nyskapande tävlingsbidrag.

Hallå Michael Stabell på arkitektbyrån Gottlieb Paludan Architects som står bakom vinnarbidraget ” Att smälta in”.

Hur gick tankarna när ni skapade ”Att smälta in”?

– Vi ville skapa en nätstation som kunde smälta in nästan varsomhelst. Fast det betyder inte att den skulle vara så neutral som möjligt. Tvärtom skulle den ha en egen identitet, en egen värdighet, vara igenkännbar och visuellt stark. Vilken identitet pratar vi om då? Jo, den skulle vara stockholmsk och ha med sig detaljer med värde och betydelse.

Hur gick den kreativa processen till?


– Vi är ett litet team som ofta är med i arkitekttävlingar. Vi förstår varandra och vet exakt vem som kommer att göra vad i processen. Jag började att skissa för att hitta riktningen snabbt. Sedan utgick vi från frågorna; Ungefär vad kommer vi att göra? Hur skapar vi nätstationens egen identitet? Vad är viktigast för Ellevio och Stockholm stad?
När sen teamet började att diskutera och undersöka designen var det på grundlag av mina ursprungliga tankar. I den fortsatta processen ändrades sedan mycket, men kärnan ändrades inte nämnvärt.

Vad var roligast respektive mest utmanande med bidraget?

– Vi har alltid roligt när vi är med i tävlingar, speciellt när vi tidigt känner att vi har en bra idé och grund för att utveckla projektet. Vi uppskattar tävlingar i två steg då kan vi chansa lite mer under första steget för att få koll på om våra tankar är meningsfulla och vad juryn tycker är rätt eller fel. Det första steget gjorde vi utan att vara allt för detaljerade. När vi sedan gick vidare i nästa steg var det med juryns kommentarer som utgångspunkt.
Det mest utmanande handlade om en detalj, men en viktig sådan, en rak sockel som skulle kunde anpassa sig även i ett lutande landskap.

Vilka inspirationskällor hade ni? 

– Det finns en dansk designer, Knud V. Engelhardt, som gjorde stadsinventarier av olika slag i början av 1900-talet. Hans design var på en och samma gång robust och attraktiv. Hans fotspår ville vi gärna gå i. Hela kontoret åkte på en studieresa till Stockholm i höstas. Det var ett bra tillfälle att observera och diskutera vad som kan kallas en ”Stockholmsk identitet” på ett abstrakt plan. 

Hur kändes det att vinna tävlingen?

– Att vinna är såklart en underbar känsla, en stor seger. Speciellt denna tävling var spännande då vi skulle göra någonting stockholmskt – och vi är ju från Köpenhamn! Vi tycker väldigt mycket om Stockholm och är bara glada att få göra ett projekt hos er.
Tävlingsförslaget är bara början. Nu sätter en ny process i gång som vi har stor erfarenhet av och är väldigt spännande för oss.  Att sen se den första nya nätstationen stå på plats i Stockholm och veta att den är signerad Gottlieb Paludan Architects, det känns stort! 

Om Gottlieb Paludan Architects och teamet bakom bidraget

Arkitektkontor i Danmark som jobbar internationellt med projekt inom infrastruktur och försörjning, med allt från Oslos tunnelbanenät och kraftverk i Köpenhamn och i Stockholm till avfallshantering i Hamburg.

Teamet bakom "Att smälta in" består av, Michael Stabell, industriell designer, Thomas Bonde Hansen, designchef och Jesper Ravn, ljusdesigner och som skrivit text till tävlingsförslaget. Samt övriga kollegor på arkitektbyrån som bidrog med specialistkompetenser till utformningen av ”Att smälta in”.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?