Arkitekter slåss om att få utforma framtidens elnätstationer i Stockholm

Nyheter

Elnäten är avgörande för vårt framtida Sverige där industrier, transporter och växande städer ska ställa om och rejält minska sina utsläpp. Men när el-infrastrukturen byggs ut och därmed tar mer plats behöver den också integreras än mer i stadsbilden och estetiken blir viktig. Nu anordnar Ellevio en tävling i samarbete med Sveriges Arkitekter och Stockholms stad för att ta fram ett förslag på en nätstationsbyggnad för en framtida, levande storstad.

Stockholm befinner sig i en av historiens mest expansiva tillväxtperioder och den omfattande stadsutveckling som sker innebär att staden förändras. I den utvecklingen finns flera saker att ta hänsyn till. Bland annat behöver Stockholms karaktär och kulturvärden fortfarande kännas igen, även i det nya.

– Varje del som läggs till i den byggda miljön blir en viktig pusselbit för helheten, stor som liten. Därför är det viktigt att även rena bruksbyggnader som exempelvis en nätstation utformas på ett genomtänkt sätt för att samverka med den fysiska miljön när Stockholm växer, säger Torleif Falk, stadsarkitekt i Stockholm.

Ska bidra till stadsmiljön

Hushållning är en viktig del när elnäten ska byggas på stadens mark. Den elektrifiering samhället står inför gör att utrymmeskraven för el-infrastrukturen beräknas öka kraftigt. Därför behöver funktioner samordnas och integreras i fastigheter och byggnader. Men i de fall där det är möjligt att bygga fristående nätstationer är frågan om arkitektur och utformning i relation till den specifika platsens karaktär och stadsbild en viktig fråga. Geo Axelsson är senior nätområdesansvarig på Ellevio och har en klar tanke om vad Ellevio ska uppnå med tävlingen.

– Visionen för det här projektet är att vi ska få fram en nätstation som ska vara så väl genomtänkt att den bidrar till stadsmiljön. Men den ska också genom skalbarhet underlätta för olika framtida tjänster och produkter för staden och stockholmarna, säger Geo Axelsson.

VV138A.JPEG
Utomhusbetjänad Nätstation från 90-talet (Arkitekt: Bengt Lindros, Adress: Valhallavägen 138)
SG22A.JPG
Utomhusbetjänad Nätstation från 90-talet (Arkitekt: Bengt Lindros, Adress: Sandhamnsgatan 22)

Men varför inte bara genomföra en vanlig upphandling? Är inte det enklare och mindre tidskrävande? Enligt Ulrika Nero, arkitekt SIR/MSA och processledare för tävlingar på Sveriges Arkitekter kommer tävlingen skapa bättre förutsättningar för Ellevio och den slutgiltiga uppdragstagaren.

– Att anordna en projekttävling innebär, förutom att få konkreta förslag att välja mellan och arkitekt att samarbeta med, att kunskap och samsyn utvecklas hos tävlingens arrangörer beträffande gestaltning, ekonomi och funktion som är värdefullt i det fortsatta arbetet efter tävlingen, menar Ulrika Nero.

Om tävlingen

Den 8 augusti öppnar prekvailficering till tävlingen som sedan startar 15 september. Vinnaren utses i början av 2023 och Ellevios förhoppning är att den första byggnaden kan stå färdig redan under 2024.

Hos Sveriges arkitekter kan du läsa om tävlingen

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?