Nu rullar Alfta Frakts ellastbilar tack vare Ellevio Smart Laddinfra

Nyheter

Transportföretaget Alfta Frakt har alltid försökt värna om miljön. Redan 2011 började de köra två stycken biogasdrivna lastbilar. Deras senaste satsning är två helt eldrivna lastbilar som krävde laddplats. Ellevio hjälpte dem hela vägen, från analys till installering.

Att ligga i framkant vad gäller miljömedvetenhet är väldigt viktigt för transportföretaget Alfta Frakt menar företagets vd, Göran Persson.

– Redan 2011 började vi med två biogasdrivna lastbilar som trafikerade sträckan Borås-Göteborg-Borås. Men då var myndigheterna ännu inte riktigt med på banan och det blev betydligt dyrare att köra dem jämfört med fossildrivna bilar.

Trots detta avslutade inte Alfta Frakt sin resa mot miljövänligare transporter. Efter biogasen tankande de uteslutande HVO i sina bilar. Men efter myndighetsbeslut om reduktionsplikt (inblandning av HVO i diesel) blev även priset på HVO för högt. Men inte heller då släppte företaget sina miljöambitioner. Deras senaste tillskott är två ellastbilar, som sedan i somras levererar paket i Bollnäs och Ovanåker.

– Nu påbörjar vi, tillsammans med Scania, Klimatklivet och Ellevio, en ny era mot fossilfria transporter med elektrifierade lastbilar. Det känns bra och helt rätt i tiden, säger Göran Persson.

Helhetslösning

Ellevio Smart Laddinfra har hjälpt Alfta Frakt hela vägen, från analys till installering. Göran Persson förklarar att när Alfta Frakt fick rätt kontakter hos Ellevio, och ett positivt bifall från Klimatklivet, har projektet fortlöpt utan några problem.

Weronica Lium är ansvarig på Ellevio för transport- och logistikkunder. Hon är stolt över att Ellevio kunnat erbjuda Alfta Frakt en helhetslösning. Hon berättar att helhetslösningen innefattar allt från analys, behov och platsbesök till en skräddarsydd lösning med kostnad, installation, leverans samt slutligen tidsplan.

– Vi är med våra kunder hela vägen, från första kontakten till att laddplatsen är på plats. Och ESL-processen utvecklas alltjämt. Vad gäller Alfta Frakt klarade vi tidshorisonten med marginal, säger Weronica Lium.

Fler ellastbilar

Göran Persson förklarar att företagets nya ellastbilar kommer kräva en annan planering av transporterna eftersom de kommer behöva ta hänsyn till planerad laddning. Men det hindrar inte företaget från att fortsätta sin satsning på miljön och nya lastbilar.

– Vi börjar redan nu titta på nästa steg med ytterligare elektrifiering av fordon även på andra orter där vi har verksamhet, säger Göran Persson.

Vi erbjuder en lösning för alla

Ellevio Smart Laddinfra är framtaget för operatörer av laddstolpar, företag, kommuner och föreningar inom Ellevios nätområde som kostnadseffektivt vill etablera laddinfrastruktur i gatu- och markmiljö. Det passar bra för publika laddplatser i offentlig miljö men också för kund- och gästparkeringar samt för personalparkering på privat mark.

Läs mer här!

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?