Startup 4 Climate 2022: Här är årets åtta finalister och deras innovationer!

Framtidens energi

Aldrig tidigare har intresset för Europas största innovationstävling inom energiomställning varit större. Av 33 tävlande bolag har nu åtta stycken gått till final. I år erbjuder de tävlande en spännande mix av kreativa innovationer med hög klimatnytta.

Vi har ställt fem frågor till samtliga finalister.

 1. Berätta om bolaget?
 2. Berätta om er innovation?
 3. Hur bidrar er innovation till energiomställningen?
 4. Vilken är er hjärtefråga i klimatomställningen?
 5. Varför tycker du att just ni ska vinna?

Ida Verde, growth manager på Cetasol.

 1. Vi är ett Göteborgsbaserat bolag grundat av Ethan Faghani. När han arbetade på Volvo Penta i ett projekt där driftdata analyserades upptäckte han att variationerna i bränsleförbrukningen för fartyg kunde vara så stora som 60 procent på samma rutt. Att åtgärda detta genom att bara fokusera på motorn var inte särskilt lukrativt, men om man tittade på hela fartyget kunde man se tio gånger så stora förbättringar. I och med det var idén till vår AI-innovation, iHelm, född. Lösningen har därefter testats på fartyg sedan början av 2020.

 2. iHelm erbjuder lösningar och tjänster för kommersiella fartyg. Vi bidrar till effektiv energihantering, ruttoptimering samt minimerade utsläpp, minskad bränsleförbrukning och förlängd livslängd på batteriet. Systemet är anpassningsbart till olika typer av båtar och rutter. Besparingar möjliggörs genom smart teknologi baserad på AI, artificiell intelligens, där systemet lär sig över tid. Det i sin tur ger rederier viktiga insikter som lägger grunden till förbättringar.

 3. Genom de insikter iHelm ger minskas bränsleförbrukning, utsläpp och överflödig användning av energi från redan elektrifierade motorer. Systemet kan även användas som stöd för att ställa om till elektrisk drift. Det är viktigt att man som ägare av fartyget förstår sin verksamhet för att kunna göra välgrundade beslut kring hur mycket batterikapacitet som faktiskt behövs.

 4. Att hållbarhet ska vara ett enkelt val. Enligt forskning, såväl som vår egen erfarenhet, skulle 10–35 procent koldioxid kunna sparas genom att öka effektiviteten ombord. Med vår metod är lösningen skalbar, flexibel och prisvärd!

 5. Sjöfartsindustrin är ansvariga för en stor del av de globala utsläppen, samtidigt som det är en bransch där det finns enorm potential till miljömässig förbättring. Med rätt nätverk kommer vi kunna bidra till en hållbar industri på global skala. Med hjälp av iHelm kan stora ekonomiska och miljömässiga besparingar göras.
Lars Birging, vd och grundande partner på ZIGRID.
 1. Vårt bolag ZIGRID (Zero Impact GRID), handlar om ett elnät utan negativ miljöpåverkan. Företaget grundades 2012 av Torbjörn Birging, Jan Björkman och mig själv. Efter att ha bollat olika ideér kring förnyelsebar energi, bestämde vi oss 2015 för nuvarande lösning efter några mycket lyckade experiment ”hemma i verkstaden”.
 2. Förenklat omvandlar vi vattenburen värmeenergi i temperaturer under 100 grader till el. Metoden, som är patenterad, har en ekonomisk återbetalning mellan 2–7 år beroende på tillgång på värmeenergi. Varje producerad kWh från vår anläggning har väldigt lågt koldioxidavtryck, 4.3 gr CO2 per kWh. Som jämförelse är det ungefär tio gånger bättre än Sverigesnittet från elnätet och 60 gånger bättre än EU snittet.
 3. Mer än två tredjedelar av all energi vi producerar i världen används inte till något nyttigt. Det är förluster och spill, från bland annat kraftverk och processindustrin. Det är som att köpa en liter mjölk, dricka ett glas, och sedan hälla ut resten i vasken. Det vill vi ändra på genom att återanvända redan producerad energi och dessutom till ett mycket lågt klimatavtryck.
 4. Att industrin effektiviserar användningen av sin energi och samtidigt bidrar till kraftigt minskad klimatpåverkan.
 5. Vår ansökan handlar om hur vi tänker ”skala upp” och få ut det mesta av våra installationer när de är i drift, själva eller sammankopplade med andra enheter. Det skapar affärsmässiga förutsättningar för företagen att leverera mer grön konkurrenskraftig el och därmed öka takten i utrullningen.
Björn Lindh, Strategichef på NitroCapt.
 1. NitroCapt AB grundades 2016 av Gustaf Forsberg och Peter Baeling. Jag gick in som första investerare 2021. Gustav har en bakgrund som fysiker och PhD inom jordbruktsteknik och Peter är kemiingenjör med karriär inom livsmedelssektorn. Jag själv är strategikonsult och har sedan 15 år varit serieentreprenör och rådgivare för miljöteknikbolag.
 2. Vår innovation SUNIFIX är en ny energieffektiv process för produktion av fossilfri kvävegödsel. Det är den kemikalien i världen som produceras mest i volym räknat. Dagens produktion använder naturgas för att binda kväve från luften, vi däremot använder syret från luften för att binda kvävet och då bildas nitrat. Det är det bästa kvävegödselmedlet på marknaden och det förstör inte jordarna på samma sätt som ammoniak gör.

 3. Vår process bidrar till att kvävegödselframställning kan gå från metanberoende kvävegödselproduktion (som släpper ut mer än alla flygplan i världen per år), till att drivas med 100 procent förnybar energi lokalt i små fabriker med låga transportbehov.
 4. Att skapa ett hållbart matsystem, där fossilfri konstgödsel är ett av de viktigaste och hittills svåraste problemen att lösa.
 5. Vi har en teknik som både är fossilfri och billigare. På en 800 miljarder-marknad har vår metod en potential att spara koldioxidutsläpp som är tio gånger större än Sveriges totala årliga utsläpp av växthusgaser. Det är dessutom gödselkris i Europa med stor risk för att hundratals miljoner kastas ut i svält under vintern och nästa år som följd. Vår teknik är perfekt för att säkra matkedjan utan beroende av rysk gödsel eller gas.
Toby Hörlein, strategisk utvecklingschef på Elonroad.
 1. Elonroad AB, grundades 2014 av Dan Zethraeus som är filmdirektör, musiker och även uppfinnare.

 2. Elonroad utvecklar och bygger elvägar där fordonet laddas direkt från vägen genom ett trådlöst laddningssystem, vilket kräver mindre batterier och färre stopp för laddning. Tekniken består av en räls i vägen som levererar el och data, och en pickup-enhet under fordonet som automatiskt ansluter till skenan för data- och elöverföring. Då laddningen även kan ske under körning kommer behovet av platskrävande stolpar minska avsevärt.
 3. Sverige har som mål att reducera utsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030. I dagsläget står vägtransporter för 9,5 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. En av lösningarna är elfordon som idag laddas med traditionella kabelstationer. För att Sverige ska klara utsläppsmålet krävs minst 90 000 fler laddstationer och en mycket snabbare omställning. Med Elonroads teknik kan utsläppsmålet nås snabbare och användas som ett komplement eller fristående alternativ till de traditionella stationerna. Vår lösning innebär att man behöver mindre utrymme för laddstationer vilket i sin tur resulterar i färre ombyggnationer.
 4. Hur vi kan skapa samarbeten med industrin och förutsättningar i samhället för elektriska vägar. Och på så sätt möjliggöra vägtransporters klimatneutralitet för framtiden.

 5. Efterfrågan från industrin och offentliga transportsektorn har vuxit rejält. Den teknik som vi erbjuder kommer inte bara spara en massa resurser utan också möjliggöra ett enkelt insteg i elektrifiering av kommersiella flottor på global nivå.
Jonatan Persson, vd och grundare av Helios Innovations.
 1. Under gymnasiet utvecklade jag en ny vattenreningsteknik. Efter ett framgångsrikt UF-företag startade jag aktiebolaget Helios Innovations 2019.
 2. Vi har utvecklat en teknik som siktar på att göra en av världens mest energikrävande processer, förångning, mer energieffektiv. Tekniken går ut på att ta tillvara på restvärme, som annars gått till spillo för att förånga industriella vätskor.
 3. Vi siktar på att göra en av världens mest energikrävande processer, förångning, mer energieffektiv. I Sverige går mer än fem procent av landets energiförbrukning till att förånga industriella processvätskor. Genom att göra den processen mer effektiv kan vi spara flera TWh per år.
 4. Cirkularitet är oerhört viktigt och något som genomsyrar hela Helios verksamhet.

 5. Om vi lyckas med att introducera vår teknik till endast en industri, den svenska pappers- och massaindustrin, skulle vi kunna eliminera en procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Om vi vann tävlingen skulle det ge oss finansiella resurser för att kunna påbörja konstruktionen av en demonstrationsanläggning för pappersindustrin. Det skulle ta oss ett steg närmare att uppnå vårt mål – att göra världen till en bättre plats.
Fredrik Tunberg, CEO på Sally R.
 1. Sally R, grundades 2016 i Västerås av bröderna Anders och Fredrik Edström, tillsammans med barndomsvännen Viktor Kjellberg. Sally R är det tredje bolaget som Fredrik Edström har grundat och samtliga handlar om luftbehandling av olika slag. Anders, Fredrik och Viktor delade också ett stort privat intresse för rymden och Sally R:s teknologi är baserad på innovationer som framförallt NASA utvecklat för International Space Station.
 2. Vi erbjuder fastigheter en molnbaserad tjänst för att optimera inomhusklimatet (ventilation/värme/kyla). Tjänsten bygger på intelligenta algoritmer som i realtid löser optimeringsproblemet kring säker inomhusluft till minsta möjliga energiförbrukning.
 3. Redan i dag sänker fastighetsägare sin energikonsumtion med mellan 15–25 procent tack vare våra algoritmer. Tjänsten bidrar att sänka energiförbrukningen med mellan 20–30 kWh per kvadratmeter och år och gör det möjligt för stora ventilationsaggregat att styras baserat på elpris samt effekt.
 4. Vi ser akuta problem kopplade till luftföroreningar och hur dessa påverkar våra inomhusmiljöer. Dagens ventilation av arbetsplatser, skolor och sjukhus baseras oftast på antaganden. Det måste vi ändra på. Samtidigt kan inte inomhusklimatet fortsätta stå för 40 procent av världens totala koldioxidutsläpp. Men vi kan göra enormt mycket genom att endast optimera styrningen av de här energibovarna.
 5. Det finns troligtvis ingen annan åtgärd en fastighetsägare kan göra som är lika enkel och som samtidigt ger en lika omfattande direkt besparing. Vi har redan åstadkommit en årlig besparing om 9,5 GWh hos våra kunder och innan året är slut kommer den siffran vara över 12 GWh.

Matias Nordin, vd på Tentania.
 1. Tentania AB, grundades av mig och bolagets COO, Roger Tedblad i början av 2022. Vi har tidigare arbetat med fastigheter, energifrågor och artificiell intelligens. Idag har bolaget 11 anställda.
 2. Vår innovation riktar sig till bostäder och hushåll. Vi utgår ifrån att energiomställningen är ett delat ansvar mellan fastighetsägaren och boende. Vi har därför utvecklat två produkter som knyter samman fastigheten med användaren för att på flera sätt minska klimatavtrycket. Den första produkten Vala Energy vänder sig till fastighetsägaren och använder sig av artificiell intelligens för att sänka fastigheters energianvändning. Detta sker i realtid genom att Vala Energy kopplas samman med fastighetens befintliga energisystem.

  Den andra produkten, Vala Home, är en mobilapplikation, där hushållen regelbundet får tips på hur de kan sänka sitt eget klimatavtryck såsom förslag på förändrade resvanor, information om vad deras förändringar resulterar i samt att de får klimatpositiva erbjudanden. Vi har skapat synergier i produkterna så att boende i fastigheter där Vala Energy används även kan läsa av sin individuella energiförbrukning.

 3. Energiomställningen är vår kärnverksamhet! Vi har som ambition att minska uppvärmningskostnader i fastigheter med 15 procent och minska boendes klimatavtryck med 40 procent genom vår vägledning.
 4. Vi upplever att människor i allmänhet är benägna att förändra sina vanor för att hjälpa till med klimatomställningen, men att man kan vara lite vilse inför vad man kan göra och vad ens insatser ger för resultat. Detta är någonting vi vill ändra på genom aktiv information och positiv återkoppling, så kallad nudging, i vår mobilapplikation.
 5. Vi blev Folkets röst och är otroligt tacksamma för den respons vi fått för vår innovation. Vi ser det som en bekräftelse på att vi är på rätt spår och att vi har någonting som människor skulle vara intresserade av att använda. Vi tycker att vi ska vinna för att vi har den kompetens och teknik som krävs för vår innovation. Vi har en tydlig vision för hur Vala Home ska bli en naturlig del i folks vardagsliv.
Sebastian Haglund El Gaidi, CEO på Rebase Energy.
 1. Rebase grundades år 2018 av mig och Mihai Chiru. Vi har båda industrierfarenhet från energibranschen.
 2. Vår vision är att accelerera omställningen till ett hållbart energisystem genom att öka öppenhet och samarbete kring data och digitala verktyg inom energibranschen.

  För att uppnå detta bygger vi världens första energimodellerings-plattform baserad på öppen data och källkod. I plattformen samlar vi ihop energirelaterade datakällor (väder, marknadspris, energianvändning) och de bästa modellerna från industrin och forskningsvärlden. På så sätt kan våra kunder på ett enkelt sätt ta mer datadrivna beslut.

 3. Genom att hjälpa företag att skapa de bästa möjliga energimodellerna för bättre planering och drift av energisystem. Energimodellering leder till förbättrad design och utnyttjandegrad av energisystem.
 4. Vår hjärtefråga är att sprida öppen data och källkod!

 5. Det finns jättemånga smarta lösningar för morgondagens energisystem såsom solpaneler, olika batterier och värmepumpar! Men något som saknas är starkare samarbete och öppenhet kring hur de olika lösningarna fungerar bäst tillsammans och hur dessa kan bidra till systemnytta. Det är precis det vi möjliggör genom vår öppna plattform för energimodellering.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?