Jubel i Borlänge efter Northvolts nya miljardsatsning

Framtidens energi

Kvarnsveden i Borlänge. Foto: Northvolt

I slutet av februari i år kom beskedet att batteritillverkaren Northvolt avser att ta över Kvarnsvedens industrianläggning utanför Borlänge för att omvandla den nedlagda pappersfabriken till en hypermodern industrianläggning inom elektrifiering. En etablering som är mycket positiv – inte bara för Borlänge kommun utan för hela regionen, klimatfrågan och för balansen i det regionala elnätet.

- För oss innebär det konkret att vi går från ett läge där vi förlorade 440 jobb till att det nu kommer minst 1 000 nya jobb. Det betyder oerhört mycket i en kommun som Borlänge med drygt 52 000 invånare, säger Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande i Borlänge.

Borlänge bestämde sig tidigt för att staden helst ville ha en industrietablering till Kvarnsveden, som ett led i kommunens satsning att vara en industristad för den ”nyindustrialisering” som just nu pågår, berättar Jan Bohman.

- Det är väldigt roligt att vi har fått hit ytterligare en industriell verksamhet som ligger i framkant och som är en viktig del av lösningen för samhällets omställning.

Vill komma igång 2024

Northvolt har som målsättning att starta sin produktion på Kvarnsveden under 2024 och anläggningen kommer primärt att fokusera på att producera katodmaterial som är en avgörande komponent i batterier.

- Vi upptäckte Kvarnsveden redan när vi under andra halvåret 2021 sökte etableringsplats för vår gigafabrik tillsammans med Volvo Cars, men förstod tidigt att tidsplanen inte skulle fungera för det projektet. Samtidigt såg vi att Kvarnsveden var en riktigt bra industriplats med tillgång till el, processvatten och kompetent personal. Det finns också moderna lokaler som vi till viss del kan återanvända, säger Anders Thor, ansvarig för samhällsrelationer på Northvolt.

Elen en viktig del

Ellevios befintliga elnätskapacitet som redan fanns på plats vid Kvarnsveden, i syfte att förse Stora Ensos pappersbruk med elkraft, och som kan leverera fossilfri el var en betydande kugge i affären.

- Det är förstås väldigt viktigt för oss. Vi har som mål att bygga världens grönaste batteri, och då krävs att vi producerar batterier med fossilfri el. Att det då finns en färdig och rejäl försörjning av sådan energi på plats blir en otrolig möjlighet, särskilt eftersom det börjar bli en bristvara på sådana platser även i Sverige, menar Anders Thor.

Skapar balans i regionala elnätet

För Ellevio passar satsningen på Kvarnsveden in i företagets arbete med att möjliggöra energiomställningen.

- Att kunna medverka till en industrietablering och nya arbetstillfällen som Northvolts fabrik i Kvarnsveden är en viktig del av vårt uppdrag som elnätsägare. Det är dessutom viktigt, både för oss och samhället i stort, att ha ett elnät som är mer eller mindre i balans. Att få ett elproduktionsöverskott, som pappersbrukets nedläggning innebar, betyder att vi får ett överskott av elproduktion som inte kan användas i regionen, förklarar Henrik Bergström, ansvarig för samhällskontakter på Ellevio.

Möjliggör ny elproduktion

För att kunna tillgodogöra sig ett produktionsöverskott i Dalarna krävs det att elen kan överföras till det stamnätet. Men eftersom den aktuella stamnätsledningen inte kan ta emot mer elproduktion uppstår en situation där även nya planerade elproduktionsanläggningar, framför allt storskaliga vind- och solcellsparker, inte kan anslutas till elnätet. Den snabba etableringen som Northvolt nu gör i Borlänge är alltså viktig, inte bara för elektrifieringen av samhället utan även för utvecklingen av produktionen av den ökade förnybara elproduktionen som behövs för energiomställningen.

- Tack vare Northvolts etablering får vi återigen balans i vårt regionnät i Dalarna, vilket också på sikt möjliggör byggnation av mer förnybar elproduktion i Dalarna framöver, säger Henrik Bergström.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?