Nytt bidrag för småhusägare som vill energieffektivisera

Energi hemma

Bor du i ett småhus som värms upp med el eller gas och vill energieffektivisera? Då kan du söka bidrag.

Under hösten 2022, när energipriserna var väldigt höga, rekommenderade EU sina medlemsländer att agera för att minska energianvändningen och på så sätt dämpa priserna och snabba på energiomställningen.

Sveriges regering föreslog då ett bidrag för energieffektivisering. Det infördes i juli i år och gäller materialkostnader, inte arbetskostnader. Bidraget kan sökas av alla småhusägare (med småhus menas en- och tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till par-, rad- eller kedjehus) där huvuddelen av uppvärmningen sker genom el eller gas.

Krav för att få bidraget

Det finns ett antal krav som du behöver uppfylla för att ha rätt till bidraget. Du kan läsa alla detaljer på Boverkets sajt. 

Möjliga åtgärder

Det finns flera olika sätt som småhusägare kan förbättra sitt värmesystem. Installation av en värmepump, biobränslepanna eller att ansluta sig till fjärrvärme är några exempel.

Du kan även ansöka om bidrag till tilläggsisolering av golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar. För att ansöka om bidraget måste du först fått bidrag för åtgärder på värmesystemet. 

Bidragssumma 

Du kan få bidrag för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, men högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Du kan inte få ett bidrag som är lägre än 10 000 kronor. Det innebär att åtgärderna du söker bidrag för måste ha kostat minst 20 000 kronor.

Fakta: Här hittar du mer information

  • All övrig information och e-tjänsten för ansökan hittar du på Boverkets hemsida. Tänk på att bidraget även kan sökas retroaktivt sedan 8 november 2022. Det är länsstyrelsen i respektive län som handlägger ansökningar och beslutar om bidrag. Det är även länsstyrelsen som besvarar frågor om bidraget.

  • Du kan läsa mer om vilka åtgärder du kan göra för att energieffektivera ditt hus i Boverkets energiguide och i Energimyndighetens husguide.

  • Eftersom du bara kan få bidrag för materialkostnader kan du också få rotavdrag. Läs mer om villkoren för rotavdrag på Skatteverkets webbplats. Du kan även kombinera bidraget med Grön teknik avdrag.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?