10 fakta om vår livsnödvändiga el

Energi hemma

""
Hushållselen går till bland annat belysning, kyl och frys samt hemelektronik.

När du lagar mat, läser i lampans sken eller laddar mobilen. På ett självklart sätt finns elen där och bidrar till en bekvämare, ljusare och varmare tillvaro. Men visste du att Sverige har ett av världens renaste energisystem med låg miljö- och klimatpåverkan? Här är 10 fakta om vår livsnödvändiga el.

1. Genombrott under 1800-talet

Att bärnsten kunde gnidas så att friktionselektricitet uppkom kände man till redan 600 f.Kr. Men det var under 1800-talet elektriciteten kunde börja nyttjas för våra ändamål, exempelvis som belysning, till uppvärmning och i industriella processer.

2. Grekiska ordet för bärnsten

Ordet elektricitet härstammar från det grekiska ordet för bärnsten (elektron) och latinets electricus (bärnstensliknande). Det myntades år 1600 av britten William Gilbert vid hans experiment med statisk elektricitet.

3. Förbättrad folkhälsa

Det är ingen överdrift att säga att elen hör till en av de största förändringarna i samhället i modern tid. Ett exempel är hur utvecklingen av eldrivna maskiner fått produktiviteten att öka och det manuella arbetet har blivit mindre fysiskt pressande – vilket i sin tur bidragit till förbättrad arbetshälsa.

4. Sämhällets stomme

Utan el skulle inte industrins maskiner, sjukhusens utrustning eller mataffärernas frysar fungera. Det skulle inte finnas någon belysning eller fungerande hushållsapparater i våra hem. Transportmedel som tåg, tunnelbana och elfordon skulle stå still. Vi skulle varken ha mobiler, datorer eller internet. El är en grundläggande del i hur vårt samhälle är uppbyggt. Elektronik och it-system är avgörande för företag och myndigheter som håller koll på våra pengar, vår hälsa, våra vägar, järnvägar och mycket, mycket mer.

5. Svenskar förbrukar en hög andel energi

Idag är Sverige ett av de länder som använder mest energi per person i världen. Detta kan härledas till vårt nordliga läge med kalla vintrar kombinerat med en elintensiv basindustri. Utöver detta används även energi indirekt genom vår konsumtion av mat, kläder, prylar och resor. Energi som har använts någon annan stans för att vi ska få tillgång till dessa varor.

6. Bostäder och service toppar

Enligt statistiska centralbyrån är det våra bostäder och servicefunktioner som står för majoriteten av elanvändningen – 56,9 procent. I service ingår bland annat transporter, offentlig service (till exempel sjukhus) samt hotell, handel och byggverksamhet. Resten används av industrin.

7. Uppvärmning drar mest

I våra bostäder används den största delen av energin till uppvärmning och resten till hushållsel och varmvatten. Hushållselen går till bland annat belysning, kyl och frys samt hemelektronik. Enkla sätt att spara energi i hemmet är alltså att sänka temperaturen inomhus, ta kortare duschar och stänga av lampor och elektronik som inte används.

8. Världens bästa energisystem

Sverige har ett av världens bästa energisystem med låg miljö- och klimatpåverkan. Vatten, biobränsle, vind och sol är förnybara energikällor som ökar i betydelse, medan fossila energikällor som kol och olja länge har minskat i Sverige.

9. 98 procent fossilfri elproduktion

I vintras genomförde Inizio en undersökning på uppdrag av Ellevio. En av frågorna handlade om hur stor andel av den svenska elproduktionen som är fossilfri. Bara nio procent valde rätt alternativ. Det genomsnittliga svaret är att man tror att vår elmix är mellan 34 och 50 procent fossilfri. 25 procent svarar också att de inte vet. Det rätta svaret är den svenska elproduktionen är 98 procent fossilfri.

– 9 av 10 svenskar vet inte hur bra vårt energisystem och hur ren vår elproduktion är i Sverige. Man vet att vi har en renare elproduktion än genomsnittet i Europa och USA, men gissar alldeles för lågt. I framtiden kommer många sektorer där fossilbränslen i dag används att elektrifieras och då är det viktigt att folk förstår hur stora klimatvinsterna av detta blir säger Jonatan Björck, presschef på Ellevio.

10. Balans i nätet

Elnätet har en speciell egenskap och det är att vid varje ögonblick måste lika mycket ström som tillförs till nätet vara lika stor som mängden som tas ut ur nätet. Detta kallas för att nätets balans upprätthålls.

Källa: Energiforetagen.se, El.se, Scb.se, energikunskap.se

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?