”Sveriges elektrifieringsbud i COP 28 måste få genomslag i regeringens klimathandlingsplan”

Ellevio tycker

När FN:s klimattoppmöte COP 28 inleds i Förenade Arabemiraten idag arbetar den svenska delegationen med två ledord för det globala klimatarbetet: brådska och möjligheter.

Vetenskapen är glasklar: en utfasning av fossila bränslen måste ske omedelbart. Samtidigt kan rusande elektrifiering i den svenska industrin och transportsektorn visa hur det globala klimatarbetet kan accelerera.

- Sverige är ett skyltfönster för hur elektrifiering hänger ihop med både utsläppsminskningar och konkurrenskraft. De goda exemplen måste nu utvecklas och förstärkas i den kommande klimathandlingsplan som ska presenteras i december, säger Henrik Bergström, samhällspolitisk chef på Ellevio.

De största källorna till växthusgasutsläpp i Sverige är industrin och transportsektorn, med sammanlagt 65 procent av landets inhemska utsläpp. Samtidigt är det inom industrin och transportsektorn omställningen går snabbast – i dessa sektorer ersätts olja, kol och gas med el i allt snabbare takt.

- Regeringen har gjort ett val: den svenska klimatomställningen ska nås genom elektrifiering. Vi har gått från några elektrifieringsmål till en klimatpolitik som i princip enbart utgörs av elektrifiering.

Sedan riksdagen antog ett klimatpolitiskt ramverk 2017 krävs att regeringen tar fram en klimathandlingsplan vart fjärde år. Denna ska bland annat redogöra för utsläppens utveckling och vilka ytterligare åtgärder som behövs för att nå klimatmålen. Den förra klimathandlingsplanen ”En samlad politik för klimatet”, som var en del av det klimatpolitiska ramverket från 2019, skrevs i en tid då elektrifieringen framgent beräknades kräva omkring 200 TWh. Nu, fyra år senare, ska en ny handlingsplan klubbas och prognoserna pekar mot ett helt annat scenario där elanvändningen väntas öka till 340 TWh el inom loppet av 20 år.

- Det är viktigt att resultaten från de nationella översynerna leder till beslutsamhet och höjda ambitioner under COP 28. Brådskan måste ligga till grund, och det krävs både förtydligande om elektrifieringens roll och insatser som skapar långsiktiga förutsättningar för elektrifieringen.

Här ligger näringslivet och industrin långt fram, och allt fler tar stora kliv mot utsläppsminskningar. Som en följd rusar elektrifieringen i Sverige.

- Den gröna omställningens affischnamn är det fossilfria stålet i norr, men vi ser en klimatdriven nyindustrialisering i form av batteritillverkning, energilagring, elfordon och en basindustri i förändring. Klimatomställningen är en allt större del av global export.

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef, 070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevio Ellevios pressjour dygnet runt 020-20 20 60
communications@ellevio.se

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?