Enighet i Almedalen: Nu måste vi gå från ord till handling

Ellevio tycker

Ellevios representanter fanns med på många seminarier under onsdagen. Bland andra Johan Lindehag, Saira Alladin och Kristofer Fröjd.

Ellevios vd Johan Lindehag delar med sig av sina tankar efter den andra dagen av Almedalsveckan i Visby. De bestående intrycken handlar om tillstånd, behovet av modiga politiker och vikten av långsiktiga överenskommelser.

Onsdagsmorgonens lätta bris över Visby blev en passande ouvertyr till dagens första möte (av många): vindföretaget OX2:s vd Paul Stormoen. OX2 har stora planer för havsbaserad vindkraft, något som kommer att bli en allt större del av framtidens elproduktion. Men elproducenterna är precis lika beroende av robust, utbyggd elnätsinfrastruktur som elanvändarna och även här märks det ständigt återkommande behovet att skynda på processen att få tillstånd att bygga ut elnätsinfrastrukturen.

Faktum är att ordet ”tillståndsprocesser” måste vara bland de mest frekvent använda begreppen under Almedalsveckans energisamtal. Oavsett om det handlar om behovet av att bygga elproduktion, elnätsinfrastruktur eller annat återkommer ständigt samma problemformulering.

Även under dagens stora höjdpunkt, vårt eget seminarium ”Lands(ände)kampen om el – var byggs framtiden först och vilka får vänta?”, hörde vi behovet av snabbare tillstånd eka i diskussionerna mellan företagen (Volvo Group, Volkswagen och Holmen) och de särskilt inbjudna landshövdingarna från Halland, Värmland och Dalarna. Utgångspunkten för min presentation och det efterföljande samtalet var vår rapport Elnätsrapporten 2023, som kartlägger den regionala utvecklingen i Sverige de kommande 20 åren när det gäller elanvändning, elektrifiering och elproduktion – företeelser som genomsyrar så gott som all samhällsutveckling, inte minst regionalt.

Det är när man lyssnar till de lokala och regionala perspektiven hos våra kunder och beslutsfattare som behoven i elsystemet blir som tydligast.

Det är optimistiska tongångar man hör, både när det gäller att minska utsläpp och skapa konkurrenskraft och sysselsättning. Men även en stor oro över hur snabbt det måste gå att bygga ut elsystemet och finansiera de snarast enorma investeringsbehov som väntas.

Strax därefter samlades riksdagspartiernas energipolitiska representanter hos Svenskt Näringsliv, där seminarietiteln ”Framtidens energipolitik bestäms här och nu” kanske hellre borde kallats ”Är ni överens?”. Det var nämligen detta som samtalet kom att handla om; arbetsgivarorganisationens senaste rapport över partiernas ståndpunkter när det gäller den övergripande energipolitiken är faktiskt ganska snarlik och partierna är betydligt mer överens än vad det ofta låter i debatten. Även här utgår diskussionen från den exploderande elektrifieringen de kommande 20 åren, och när det gäller det stora behovet att bygga ut elnäten – och snabba på processen – är alla eniga. Men än en gång kommer diskussionen att domineras av kraftslag och frågan om subventioner, där det finns olika åsikter.

Även kring frågan om huruvida det behövs en ny partiöverskridande energiöverenskommelse spretar det lite. ”Vi efterfrågar inte överenskommelse, vi efterfrågar enighet.”, som någon uttryckte det. Som jag ser det är en överenskommelse trots allt något vi behöver; enighet är bra i stunden, men för att skapa långsiktiga förutsättningar för oss som bygger elförsörjning som ska hålla i 40–50 år är en pålitlig överenskommelse en grund att stå på.

Även statsministern adresserade ämnet i sitt tal i Almedalen idag, när han sa att ”vi vågar erkänna målkonflikter – och ändå fatta beslut.” En av landshövdingarna i vårt seminarium uttryckte det som att vi behöver modiga politiker. Och jag håller med. Mod och förmåga att fatta långsiktiga beslut tror jag är några av nycklarna för att vi tillsammans ska kunna elektrifiera Sverige.

/Johan Lindehag, vd på Ellevio

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?