Tre frågor till Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige

Elbil och laddning

M Sverige (tidigare Motormännens riksförbund) är landets största konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter. Här berättar förbundets hållbarhetsansvarige Carl-Erik Stjernvall vilka politiska åtgärder han önskar för elbilsladdningen och hur elnätsbolagen kan främja laddinfrastrukturen.

Vilka är de viktigaste politiska åtgärderna just nu för att säkra tillgång till elbilsladdning i Sverige?

– Vårt perspektiv är ju konsumenternas och då ser vi att den publika laddningen är en vattendelare. Vilka förutsättningar har jag som bilägare om jag skaffar mig en laddbar bil? Idag ser det väldigt olika ut, beroende på om du bor i villa eller flerfamiljshus. Har du möjlighet till egen laddbox med din vanliga elnätstariff samt ett skatteavdrag för att ansluta boxen, blir elbilen ekonomiskt fördelaktig att köra. Men är du hänvisad till publika laddstolpar på stan blir kostnaden mycket högre.

– Dessutom saknas ett övergripande ansvar. På en makronivå kan man säga att Transportstyrelsen eller Trafikverket har det ansvaret då de ska ansvara för att sänka trafikens utsläpp, men det saknas på lokal nivå. Det ska vara lätt att ladda sin elbil. Det behöver bli tydligare på lokal nivå hur det ska åtgärdas, för det ser väldigt olika ut i olika kommuner.

– En annan framtida utmaning är våra resmönster. När vi inom en snar framtid har, säg två miljoner elbilar i Sverige och strömmarna går till skidorterna på sportlovet. Då behöver man ha satsat på laddningen längs utpekade trafikleder.

Vad tycker du är viktiga prioriteringar för oss som elnätsbolag?

– Det vi efterlyser är långsiktighet och tydlighet med var vi ska vara i framtiden. En stor möjlighet då är Vehicle-to-Grid* (V2G). Som elnätsbolag behöver man gå hand i hand med många. Exempelvis kan bilägarna vara en sådan funktion för hela samhället. Återigen, när vi kommit upp i ett betydande omfång av elbilar kommer vi att ha en såpass hög kapacitet av elbilsbatterier, att de kan vara ett bra komplement till elnäten. Här önskar vi att nätbolagen prioriterar den frågan mer.

Avslutningsvis, vad ser du mest fram emot i sommar?

– Jag ser fram emot att våra medlemmar erbjuds så många bra aktiviteter i sommar. Vi har en ganska stark ”hemesterdel” inom M Sverige. Det blir även hemester för min egen del och det är nog det jag ser fram emot mest i sommar. Vi kommer nämligen få utökning i familjen. 

*Vehicle-to-grid: Teknik för att återföra energi från elbilsbatteriet till elnätet.

M Sverige

M Sverige bildades 1922 som Motormännens Riksförbund. Idag har man cirka 70 000 medlemmar och är Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter. Genom avdelningar och klubbar arbetar man lokalt för att påverka väg- och trafiksäkerhet. Medlemsfokuset är starkt och innefattar bland annat rådgivning, försäkringar och förmåner.
Läs mer här.

Vi hjälper dig att skaffa laddbox

Tillsammans med Eways erbjuder vi ett brett sortiment av laddboxar med tillbehör, allt för att passa dina behov. Med laddboxarna från CTEK och Chargeamps så kan du med Ellevios app schemalägga din laddning smart, det vill säga när elpriserna är som billigast.

Läs mer och se våra erbjudanden

Ellevio Energy Solutions AB

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?