Så ska Stockholm bygga 50 000 laddplatser

Elbil och laddning

Bild: Qwello

Hundratusentals laddbara personbilar rullar nu på vägarna i Sverige – bara i Stockholm finns det nästan 140 000. Installationen av publika laddplatser har dock inte riktigt hängt med i samma takt. Men nu händer det grejer. I en serie artiklar belyser vi utmaningar och lösningar när utrullningen tar fart.

Stockholm har ambitiösa klimatplaner, där målet är att staden ska bli fossilfri och klimatpositiv till 2040. En bärande del av detta är ett regionalt projekt för att minska utsläppen från bilar och lastbilar genom att växla fossila bränslen till elektrifierade transporter. Detta kräver infrastruktur för elfordonsladdning, där staden har satt ett mål för 50 000 laddpunkter till 2030. Redan i år är förhoppningen att 4 000 publika laddplatser ska finnas på plats. Ellevio, flera biltillverkare, Stockholms stad och laddoperatörerna har inlett ett samarbete för att undanröja hindren och förverkliga målet om ett fossilfritt Stockholm där laddfordon är norm.

Gatumiljö, laddtyper och användarvänlighet viktiga frågor

Att ställa om från transporter som drivs av fossila bränslen till laddbara ställer nya krav på gatumiljön. I vår artikelserie möter vi tre laddoperatörer i Stockholm, som ger sin syn på några av de frågor och utmaningar som finns kopplat till den stora infrastruktursatsning utbyggnaden innebär. Först ut är Qwello och företagets vd i Sverige, Nils Gaedt.

Nils, hur ser ni på utmaningarna gällande gatumiljön när vi nu ska bygga tiotusentals laddstolpar på en redan trång yta?

- Jag håller med, det är en utmaning. Laddkartan som Stockholms stad tagit fram är ett viktigt verktyg. Där anger man vilka platser som anses lämpliga att bygga på. Min förhoppning är att tjänsten ska utvecklas vidare med platser som täcker krav på både estetik och utrymme. Samordningen med andra gatuarbeten kommer också bli viktig när så många laddplatser ska anläggas.

Att hitta en ledig parkeringsplats med laddning kan vara en utmaning i Stockholm. Hur tror ni man kan komma till rätta med det?

- Det här är en viktig fråga i stadsområden där laddmöjligheterna är ganska få för människor som inte har möjlighet att ha en privat laddbox. Vi har valt att ha ett lågt kilowattpris tillsammans med en infrastrukturavgift som incitament att frigöra laddplatsen när laddningen är klar.

Vilken slags laddare är det som ska byggas på gatorna tycker du?

- Det behövs både normal- och snabbladdning i Stockholm. Men behovet är som störst för normalladdare givet att majoriteten av de publika parkeringsplatserna i stan används för parkering över en timme. Qwello har laddstolpar med en integrerad 11-kilowattkabel. För den som har bråttom finns även en 22-kilowattsanslutning som bilens egna kabel kan kopplas till.

Hur viktig är användarvänligheten och tekniken för kunderna?

- Idag är betalningen lite av ett lapptäcke av olika betalningsmetoder och registreringar. Vid vår stolpe kan man betala med de vanliga betaltjänsterna. Vi har lagt en hel del kraft på stolpens användarvänlighet och funktionalitet. Den är drygt två meter för att vara enkel att se bakom buskar och parkerade bilar och lyser grönt eller rött för att visa tillgängligheten, säger Nils Gaedt.

Stark utveckling av lösningar på utmaningar för laddinfra

Albin Kjellberg, senior affärsprojektledare inom laddinfrastruktur på Ellevio, följer utvecklingen för den publika laddningen som sker snabbt i Stockholm.

- Vi har jobbat med laddning och infrastrukturen för det under ett antal år. Dels har vi utvecklat olika lösningar för anslutning men vi har också arbetat tillsammans med staden för att komma runt problemet med det som kallas kapacitetsbrist, det vill säga förmågan att få in tillräckligt med el för att sörja för den ökade efterfrågan. Det är spännande att se hur den publika etableringen nu sätter fart med en kraftig ökning av förfrågningar om att etablera laddpunkter. Från vår sida har vi sett ett tiotal ärenden om året till uppskattningsvis 500 hittills i år, berättar Albin Kjellberg.

Den stora mängden laddinfrastruktur som ska byggas ställer krav på elnätet. Ellevio arbetar intensivt med Stockholms stad och andra aktörer för att hitta lösningar för både placeringar och dragning av ledningar och annan infrastruktur. Ett av de senaste exemplen Ellevio arbetat med är en ny tjänst för att effektivisera och snabba på processen inför beslutet att installera laddare.

- För att komma undan kapacitetsbristen har vi tagit fram ett flexibelt laddabonnemang, där vi kan begränsa laddning en kort tid när det uppstår kapacitetsbrist, tills dess att vi återigen har kapacitet för full laddning. Bland annat har Qwello anpassat sin laddutrustning så att de kan styra ner laddare vid kapacitetsbrist, säger Albin Kjellberg.

Vi hjälper dig att skaffa laddbox

Tillsammans med Eways erbjuder vi ett brett sortiment av laddboxar med tillbehör, allt för att passa dina behov. Med laddboxarna från CTEK och Chargeamps så kan du med Ellevios app schemalägga din laddning smart, det vill säga när elpriserna är som billigast.

Läs mer och se våra erbjudanden

Ellevio Energy Solutions AB

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?