Mora satsar framåt med laddstolpar och mer kraft i ledningarna

Elbil och laddning

Shopping på Kyrkgatan i Mora
Kyrkogatan i Mora. Foto: Mora kommun

Mora är kanske mest känt för Vasaloppet, dalahästen och konstnären Anders Zorn. Nu vill orten fortsätta växa och en avgörande faktor är att det finns tillräckligt med elnätskapacitet. Därför satsar Ellevio stort på elnätet i kommunen. – Med en ökad efterfrågan på speciellt laddinfrastruktur krävs större förstärkningsåtgärder, säger Petter Strandberg, områdesansvarig på Ellevio för lokalnät Värmland och Dalarna.

Med det vackra läget vid sjöarna och närheten till fjällen är det inte konstigt att Mora lockar många.

– Mora har genom åren byggt ett starkt varumärke och vill man flytta från en större stad till en mindre men ändå behålla det serviceutbud som man är van vid så lever Mora upp till det, säger Peter Karlsson, kommundirektör Mora Kommun.

Stark tillväxtkommun

– Vi är en tillväxtkommun och våra företag har klarat sig relativt bra genom pandemin. Merparten av industrin går bra och vi ser också att fler lockas hit, säger Peter Karlsson.

Som tillväxtort har Mora självfallet märkt det starkt ökande behovet av elektricitet som kommit under de senaste åren, från både näringsliv och boende.

– Ska vi kunna fortsätta att ha tillväxt här i Mora så är det otroligt viktigt att vi kan möta effektbehov och strömförsörjning framöver. Vi arbetar i nära samarbete med bland annat Ellevio för att kunna möta det ökande behovet av el som vi ser, säger Peter Karlsson.

Peter Karlsson, kommundirektör Mora Kommun.

Förstärkning av elnätet en prioriet

För att möta det ökande elbehovet i Mora har Ellevio arbetat i etapper med att bland annat förstärka och förnya region- och lokalnät.

– Vi håller på att växa ur det befintliga lokalnätet här i Mora. Därför håller vi på med förstärkningsplaner som kommer att medföra att kapaciteten i det lokala elnätet ökar så att vi kan möta den ökande efterfrågan på el, berättar Petter Strandberg, områdesansvarig på Ellevio för lokalnät Värmland och Dalarna.

De olika förstärkningsprojekten i Mora innebär bland annat att nya kablar med ökad kapcitet grävs ner, helt nya elnät byggs ut och att fler nätstationer tas i drift. Några av de delprojekt som är klara, eller blir klara under våren, är utökad elektricitet till Mora lasarett, helt nya nät i industriområdet Örjanstäppen och byte av en äldre högspänningsledning till nya kablar i mark och luft i Färsnäs.

Även om förstärkningen i lokalnätet inte är helt klart än så behöver Vasaloppsdeltagarna inte vara oroliga för att det inte ska finnas tillräckligt mycket el i nätet när de befinner sig i Mora, menar Petter Strandberg:

– Det är för att möta efterfrågan och ett långsiktigt behov som vi förstärker nätet. Med en ökad efterfrågan på speciellt laddinfrastruktur, krävs större förstärkningsåtgärder. För att säkerställa den framtida driftsäkerheten i Mora arbetar vi med att ta fram olika verktyg som vi kan använda oss av under tiden tills att näten är förstärkta. Ett verktyg vi har börjat använda är exempelvis tillfälliga och tidsbegränsade villkorade avtal. Då kan vi be kunden att begränsa sitt uttag  vid behov, då vi har toppar i nätet. Detta gäller främst laddoperatörer som ofta har centralt styrda system som underlättar när de ska minska effekttillgången.

Petter Strandberg, Ellevio
Petter Strandberg, områdesansvarig på Ellevio för lokalnät Värmland och Dalarna.

Stark efterfrågan på laddutveckling

Ett av de elbehov som tydligt ökar i samhället i stort är kopplat till just laddstationer, och förfrågningarna kommer från både näringsliv, offentlig sektor och boende. I Mora vill man dessutom kunna erbjuda laddning till dem som passerar Mora i sin elbil på sin väg till och från fjällen. Därför drar nu ett nytt projekt i gång där kommunen har förberett mark så att Tesla och Ionity kan bygga fler laddstolpar.

Totalt kommer det innan årets slut att finnas 35 laddstolpar i centrala Mora. Och skulle elflyget som testats på flygplatsen Mora-Siljan bli permanent i framtiden så kommer den utökade laddningskapaciteten som planeras även behöva möta flygplatsens behov.

– Genom en nära dialog med kommun och laddoperatörer jobbar vi för att möjliggöra en ökad laddutveckling här i Mora och på övriga ställen inom vårt nätområde. För att underlätta för laddoperatörer, kommuner, företag och föreningar har vi tagit fram ett koncept som heter ESL, Ellevio Smart Laddinfra. Vi kan erbjuda kunden en helhetslösning, från ax till limpa, berättar Erik Johansson, affärsutvecklare på Ellevio.

Erik Johansson, affärsutvecklare på Ellevio
Erik Johansson, affärsutvecklare på Ellevio.

Normalt innebär en elnätanslutning från Ellevio att en ledning dras till kundens kabelmätarskåp. Från kabelmätarskåpet är det kundens ansvar att sedan dra ledningar till olika enheter inom sin anläggning. När det kommer specifikt till laddstationer kan nu Ellevio erbjuda marknaden i Mora en kostnadseffektiv lösning där Ellevio sköter all kabeldragning och markarbetet hela vägen fram till laddstolpen.

Om Ellevio Smart Laddinfra 

ESL är framtaget för operatörer av laddstolpar, företag, kommuner och föreningar inom Ellevios elnätområde som kostnadseffektivt vill etablera laddinfrastruktur i gatu- och markmiljö. Det passar bra för publika laddplatser i offentlig miljö men också för kund- och gästparkeringar samt för personalparkering på privat mark. ESL innebär att Ellevio hjälper till med allt från analys, behov och platsbesök till en skräddarsydd lösning med kostnad, installation, leverans och tidsplan.

Läs mer om Ellevio Smart Laddinfra!

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?