Eways och Ellevio Energy Solutions samarbetar för en fossilfri framtid

Elbil och laddning

Ellevio Energy Solutions erbjuder innovativa energilösningar för företag och privatpersoner för att bidra till en fossilfri framtid. Under hösten 2022 inleddes ett samarbete med Eways, en oberoende laddoperatör med nära 30 000 installerade laddstationer, för att tillhandahålla laddlösningar för privatkunder. Nu utökas det framgångsrika samarbetet till att omfatta även företag och föreningar.

Elektrifieringen i Sverige har på allvar tagit fart de senaste åren. Under första kvartalet 2023 var mer än varannan bil som såldes laddbar och totalt rullar nu ca 460 000 elbilar och laddhybrider på våra vägar.

I takt med ett ökat antal laddbara fordon ökar också efterfrågan på laddning. Genom samarbetet som påbörjades hösten 2022 har Eways och Ellevio Energy Solutions erbjudit en kostnadseffektiv helhetslösning för villakunder. För att även tillgodose laddbehov för bostadsrättsföreningar och företag utökas nu partnerskapet till att även inkludera installation av laddlösningar för dessa kunder.

- Tack vare det utökade samarbetet med Eways kan vi nu erbjuda en kostnadseffektiv och attraktiv helhetslösning för samtliga kunders olika laddbehov, säger Kristofer Fröjd, SVP Strategy & Business Development på Ellevio.

- Att jobba med ledande partners och fortsätta utveckla nya kunderbjudanden är en viktig hörnsten i vår strategi och tillsammans med Eways blir vi en stark aktör som kommer skapa avtryck på den svenska marknaden.

Niclas Sahlgren, vd på Eways, tillägger: 

- Potentialen i det här samarbetet har från början varit enorm och det känns därför extra bra att vi nu ska ta nästa steg tillsammans för att på riktigt kunna bidra till det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

Om Ellevio Energy Solutions

Ellevio Energy Solutions AB är ett bolag inom Ellevio-koncernen, bildat våren 2022. Det är ett fristående bolag som verkar på konkurrensutsatta marknader. Exempel på detta är så kallade power-as-a-service-lösningar för industrikunder, fordonsladdning, samt tjänster inom energilagring och flexibilitet. 

Bolaget investerar också i egna energilager för att erbjuda olika typer av nyttor, bland annat frekvensreglering på stödtjänstmarknaderna. Ellevio Energy Solutions erbjuder innovativa energilösningar för företag och för att investera i nya lösningar som utvecklar energisystemet. 

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?