Alla pratar om V2X, V2H, V2G – men vad betyder det?

Elbil och laddning

När framtidens elnät behöver avlastas kan det få skjuts av elbilens batteri. Det i sin tur kan ge bilägaren en lägre elkostnad eller nya intäkter. Tekniken kallas för V2G, vehicle to grid, och innebär att bilen vid behov kan leverera tillbaka el till elnätet. Men än finns några utmaningar innan V2G kan användas i större skala. Fredrik Gustafsson, ansvarig för Smart Laddinfra på Ellevio, förklarar.

Den stora elektrifieringen som sker i samhället med ökad andel förnybar elproduktion, i kombination med ett ökat elbehov, ställer nya krav på elnätets kapacitet och funktion. För att hantera detta har nya marknader för stödtjänster* uppstått.  Där kan både företag och privatpersoner vara med genom att flexibelt styra sin konsumtion och/eller produktion. 

Ett sätt att stötta elnätet är med hjälp av elbilsbatterier som flexresurs. Man pratar då om den så kallade V2X- eller V2G-tekniken.  

– V2X står för Vehicle to anything vilket betyder att elbilens batteri inte bara tar emot el utan även kan mata ut den, till exempel till huset (V2H), elnätet (V2G) eller någon annat som i stunden har ett elbehov (V2X), berättar Fredrik Gustafsson, ansvarig för Smart Laddinfra på Ellevio. Han förklarar att det som är mest intressant för Ellevios del är V2G, Vehicle to grid, fordon till nät på svenska.  

Illustration över hur V2G fungerar
Illustration som beskriver V2X- Vehicle to anything.

Utmaningar återstår 

Med V2G blir elbilen så mycket mer än bara en bil, den blir en flyttbar flexresurs. Men några utmaningar återstår innan tekniken får fullt genomslag, säger Fredrik Gustafsson. 

– Elbilsmodellen måste klara dubbelriktning, det vill säga kunna skicka ström åt båda hållen, både till och från batteriet. Det gäller även laddboxen. Än så länge är det relativt få bilar och laddboxar som klarar det. En annan utmaning är att det fortfarande finns vissa oklarheter kring regelverk och ifall V2G ska vara knutet till bilen eller till en specifik mätare. 

Fredrik Gustafsson, ansvarig för Smart Laddinfra på Ellevio
Fredrik Gustafsson, ansvarig för Smart Laddinfra på Ellevio.

Fredrik Gustafsson tror att tillräcklig ekonomisk kompensationen och enkelhet är de viktigaste drivkrafterna för att V2G ska ta fart på riktigt. Han ger exempel på hur V2G-tekniken kan användas. 

– Bilägaren kan skjuta ut el på nätet när elpriset är högt och ladda bilen när elpriset är lågt. Man kommer även kunna vara med och bidra genom att batteriet är uppkopplat på stödtjänstmarknaden under de timmar på dygnet som man vet att bilen står stilla.  

Vad gäller abonnemangsmodell när kunden både är konsument och producent ser Fredrik Gustafsson inte som något större problem. 

– Det vi gör från vår sida är att komplettera det vanliga konsumtionsabonnemanget, som alla elkunder har, med ett produktionsabonnemang. Ett sådant abonnemang finns redan idag för småproducenter och kallas för mikroproduktions-abonnemang.  

Framtidens laddboxar 

V2G-tekniken testas idag i olika pilotprojekt, bland annat på Chalmers i samarbete med Göteborg Energi. Chalmersprojektet innefattar även två nya laddstolpar som levererar el både till- och från elbilsbatteriet. 

Lars Eliason, CTO på laddföretaget Eways som är Ellevios samarbetspartner, säger att det inte kommer att vara några prisskillnader på dagens laddboxar och på dubbelriktade laddboxar. Han menar att den största utmaningen inom området är att få till en fungerande elmarknad samt att få till en batterigaranti som både tillverkare och konsumenter är bekväma med. 

– V2G-teknologi kommer att kräva samarbete mellan fordonstillverkare, elnätsoperatörer, regeringar och andra intressenter. En tydlig regelram och standardisering kommer att vara viktiga för att främja en smidig övergång och en bredare implementering av V2G. 

V2H först ut 

Fredrik Gustafson säger att den fulla potentialen V2G ligger några år i framtiden, däremot kan V2H, Vehicle to home-tekniken, nyttjas fullt ut redan i dag.  

– V2H innebär att bilens batteri kopplas upp med husets elsystem. Fördelarna med det är att du kan ladda batteriet när elen är som billigast under dygnet och ladda ur batteriet till huset när elen från elnätet är dyrare. Förutom det blir bilens batteri också en bra backup vid strömavbrott. V2H är enklare än V2G eftersom man då inte skickar ut någon el på nätet vilket tar bort behovet av ytterligare abonnemang och mätning.  

– Elbilsbatteriet är en flexresurs som många elbilsägare lätt kan glömma bort. Det kan rymma mellan 50 och 100 kWh, jämfört med ett solcellsbatteri som rymmer kring 10 kWh, avslutar Fredrik Gustafsson. 

*Stödtjänster är ett samlingsbegrepp för tjänster och funktioner som används för att säkerställa stabiliteten, tillförlitligheten och effektiviteten i elnätet. 

V2G elbilar och laddboxar 

Majoriteten av dagens laddboxar och elbilar kan tyvärr bara hantera enkelriktad elförsörjning. Vissa bil- och laddstationstillverkare har dock kommit längre. Normalt så går det inte att konvertera eller uppgradera äldre bilar och laddstationer. Däremot säljs ett antal bilar och laddstationer som är ”V2X-ready” och då behövs bara en mjukvaruuppdatering. 

Kan du begreppen?  

  1. V 1 G: Smart laddning i en riktning. 
  2. Dubbelriktad laddning: Teknik att kunna skicka ström både till och från bilen. Kallas även för bidirektionell laddning. 
  3. V2H/B: Vehicle to home/building, innebär att bilen kan vid behov leverera tillbaka el till hemmet/byggnaden. 
  4. V2G: Vehicle to grid, innebär att bilen kan vid behov leverera tillbaka el till elnätet.   
  5. V2V: Vehicle to vehicle, betyder att elbilar kan hjälpa andra elbilar med laddning.    
  6. V2L: Vehicle to load, betyder att med hjälp av bilens energi kan verktyg drivas, som reservkraft eller som kraftkälla off grid. 
  7. V2X: Vehicle to anything är ett samlingsnamn för begreppen ovan. 

Källa: Power Circle 

Vi hjälper dig att skaffa laddbox

Tillsammans med Eways erbjuder vi ett brett sortiment av laddboxar med tillbehör, allt för att passa dina behov. Med laddboxarna från CTEK och Chargeamps så kan du med Ellevios app schemalägga din laddning smart, det vill säga när elpriserna är som billigast.

Läs mer och se våra erbjudanden

Ellevio Energy Solutions AB

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?