Vad är kvartsvärden och vad innebär det för dig?

I samband med regeringens nya mätförordning som gäller från den 1 november 2023 mäter vi elanvändning på ett nytt sätt. Vissa kunder påverkas, medan andra till en början inte berörs. Här berättar vi mer om kvartsvärden och vad det innebär för dig. Du hittar även svar på vanliga frågor längre ner på sidan.

staplar över elanvändning

Bakgrunden till förändringen

Det ansluts just nu mycket förnybar produktion till elnätet i form av bland annat solcellsanläggningar och vindkraft, vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Effekten av omställningen till en förnybar, men också mer väderberoende elproduktion, är att det kan bidra till obalans i elnätet. För att hantera de obalanser som uppstår samarbetar energisektorn i både Norden och Europa. Införandet av kvartsvärden är ett medel för att ge bättre förutsättningar att hantera variationer i elnätet.

Vem påverkas av kvartsvärden?

Förändringen berör dig som tidigare fått timvärden skickade till din elhandlare. Vi kommer nu i stället skicka din elanvändning per kvart. Du kommer även att kunna se kvartsvärden på Mina sidor och i Ellevios app.

Om du idag får månadsvärden skickade till din elhandlare så berörs du inte av kvartsvärden i dagsläget. Däremot har du möjlighet att från den 1 november 2023 begära kvartsmätning om du vill. Då ändras även din avräkningsmetod, vilket innebär att din elhandlare får ta del av dina kvartsvärden dygnsvis.

Hur påverkar kvartsvärden dig?

Även om vi från den 1 november 2023 mäter din el varje kvart kommer det i nuläget inte påverka din prissättning, däremot kan du redan nu få bättre insikt i din elanvändning. På sikt kommer handeln på spotprismarknaden för el att baseras på 15 minuter i stället för 60 minuter. Det innebär att det troligtvis redan från år 2025 kommer bli möjligt att sälja och köpa el hos din elhandlare baserat på kvartsmätning. Det är något som förhoppningsvis leder till att det dyker upp nya spännande produkter på elmarknaden.

Frågor och svar

Mer information 

Mer information om kvartsvärden hittar du på Svenska Kraftnäts hemsida

Har du frågor?
Du hittar svar på vanliga frågor här ovanför. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kundservice på 0771-53 53 00 så hjälper vi dig. 

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 20 maj 2024

Hjälpte den här sidan dig?