Vad är kvartsvärden och vad innebär det för er som företag?

I samband med regeringens nya mätförordning som gäller från den 1 november 2023 mäter vi elanvändning på ett nytt sätt. Vissa kunder påverkas, medan andra till en början inte berörs. Här berättar vi mer om kvartsvärden och vad det innebär för er. Ni hittar även svar på vanliga frågor längre ner på sidan.

Klocka

Bakgrunden till förändringen

Det ansluts just nu mycket förnybar produktion till elnätet i form av bland annat solcellsanläggningar och vindkraft, vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Effekten av omställningen till en förnybar, men också mer väderberoende elproduktion, är att det kan bidra till obalans i elnätet. För att hantera de obalanser som uppstår samarbetar energisektorn i både Norden och Europa. Införandet av kvartsvärden är ett medel för att ge bättre förutsättningar att hantera variationer i elnätet.

Vilka påverkas av kvartsvärden?

Förändringen berör er som tidigare fått timvärden skickade till er elhandlare. Vi kommer nu i stället skicka er elanvändning per kvart. Ni kommer även att kunna se kvartsvärden på Mina sidor.

Om ni idag får månadsvärden skickade till er elhandlare så berörs ni inte av kvartsvärden i dagsläget. Däremot har ni möjlighet att från den 1 november 2023 begära kvartsmätning om ni vill. Då ändras även er avräkningsmetod, vilket innebär att er elhandlare får ta del av era kvartsvärden dygnsvis.

Hur påverkar kvartsvärden er?

Även om vi från den 1 november 2023 mäter er el varje kvart kommer det i nuläget inte påverka er prissättning, däremot kan ni redan nu få bättre insikt i er elanvändning. På sikt kommer handeln på spotprismarknaden för el att baseras på 15 minuter i stället för 60 minuter. Det innebär att det troligtvis redan från år 2025 kommer bli möjligt att sälja och köpa el hos er elhandlare baserat på kvartsmätning. Det är något som förhoppningsvis leder till att det dyker upp nya spännande produkter på elmarknaden.

Frågor och svar

 • Om vi samlar in dina mätvärden per kvart ser du dem på Mina sidor och i appen. Du ser om du är kvartsmätt genom att det står Kvartsmätt på raden Mätmetod under fliken Elanläggning när du loggar in på Mina sidor. Om du tittar på fakturan står det Kvartsmätt på raden Mätmetod under Anläggningsinformation.

  Mina sidor för privatkunder går du till fliken Elanvändning, på Mina sidor för företag går du till fliken Energidata. Du kan se mätdata per kvart om du väljer upplösning Vecka eller Dag. Klicka på kugghjulet uppe till höger i grafen och välj Timme eller 15-min. Du ser kvartsvärden om du för muspekaren över grafen. Om du har valt Dag som upplösning kan du se kvartsvärden som staplar. Du kan exportera kvartsvärden i excel- eller cvs-format om du klickar på Ladda ner. Export av kvartsvärden är möjlig om du har valt Dag som upplösning.

  Vald upplösning: Vecka - Timme

  Vald upplösning: Dag - 15-min

  I appen går du in under Analys och Detaljerad analys. Du kan se mätdata per kvart om du väljer upplösning Dag. Markera den timme du önskar se kvartsvärden för, informationen visas som cirkeldiagram per kvart. Kvartsvärden finns både för konsumtion och produktion.

 • Dina mätvärden kommer att synas på Mina sidor/Energikonto/i appen cirka 1-2 dagar efter avläsning. Om du vill följa din elanvändning i realtid behöver du aktivera det lokala gränssnittet i din elmätare. Läs mer om det lokala gränssnittet och hur du aktiverar det här.

 • Ändringen till kvartsvärden gäller de anläggningar där vi idag skickar timvärden till elhandlaren. Det innebär att om du har flera anläggningar så kan vissa anläggningar omfattas av förändringen till kvartsvärden och vissa inte.

  Om det står Kvartsmätt på raden Mätmetod under fliken Elanläggning när du loggar in på Mina sidor kommer du efter 1 november 2023 se din elanvändning på kvartsnivå.

 • Nej, abonnemanget kommer inte förändras av förändringen och övergången till kvartsvärden. Däremot kommer du att kunna se kvartsvärden när du loggar in på Mina sidor eller i appen.

  Om du som privatkund har ett abonnemang där du betalar utifrån timmedeleffekt kommer vi fortsatt att beräkna effektavgiften utifrån snittet av dina tre högsta effekttoppar baserat på timme precis som tidigare, dvs snittet av dina tre högsta effekttoppar under en månad. Däremot kommer även du att kunna se kvartsvärden när du loggar in på Mina sidor eller i appen efter 1 november 2023.

 • Nej, ditt abonnemang hos Ellevio kommer inte att förändras i samband med kvartsmätning.

Mer information 

Mer information om kvartsvärden hittar ni på Svenska Kraftnäts hemsida

Har ni frågor?
Ni hittar svar på vanliga frågor ovan. Om ni har ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta kundservice på 0771-53 53 00 så hjälper vi er. 

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 20 maj 2024

Hjälpte den här sidan dig?