Ersättning vid skada för företag

Har något i er anläggning gått sönder vid ett strömavbrott/annan brist i Ellevios elnät eller orsakats i samband med Ellevios arbete? Då kan ni ha rätt till ersättning i form av skadestånd. Här berättar vi hur ni anmäler skadan.

pengar2_840x420.png

Anmälan till försäkringsbolag

I de flesta fall så täcker ert företags ansvarsförsäkring skadan. Väljer ni att göra en skadeanmälan till ert försäkringbolag så betalar Ellevio ut självrisken i de fall vi är ersättningsskyldiga.

Rätten till skadestånd

I de flesta fallen krävs det att näringsidkaren påvisar att nätägaren har handlat vårdslöst eller försumligt för att vara berättigad till skadestånd.

Näringsidkare har enligt de allmänna avtalsvillkoren (NÄT 2012 N och H) rätt till ersättning för person- eller sakskada om nätägaren handlat vårdslöst. Rena förmögenhetsskador (t ex utebliven vinst) eller följdskador vid sakskador ersätts dock inte enligt NÄT 2012 N & H.

Vid skador som inte inträffat i anläggningen tillämpas vanligtvis skadeståndslagen (1972:207).

Anmäl skadan till Ellevio

Så här fungerar skadeanmälan och handläggningen av ert ärende.

 1. Anmälan

  Gör en skadeståndsanmälan till oss, där underlag bifogas och händelseförlopp redogörs. Er anmälan är komplett när ni har bifogat underlag. Först då kan vi hantera er anmälan.
 2. Underlag

  För att vi ska kunna utreda er rätt till ersättning behöver vi underlag tillsammans med er skadeståndsanmälan som bland annat styrker att ni äger egendomen, skadan och dess värde.
 3. Hantering av ert ärende

  För närvarande har vi längre väntetid än normalt. Vi påbörjar vår hantering av ert ärende inom 3-4 månader. Den totala hanteringstiden beror på hur komplext ärendet är samt om vi fått tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning.

 4. Bedömning och värdering

  Först gör vi en ansvarsbedömning där vi fastställer om ni har rätt till skadestånd. Därefter gör vi en värdering av skadan. Enligt skadeståndsrättsliga principer värderas egendom utifrån dagsvärdesprincipen, det vill säga till det värde som egendomen hade strax före det att skadan inträffade. Som skadelidande är det viktigt att tänka på, så långt det är möjligt, att minimera er skada samt kostnaderna för återställandet av skadan.
 5. Beslut om ersättning

  Beslut i ert ärende skickas till er via mejl eller per post. Eventuell ersättning betalas ut till angivet bankgiro/bankkonto.

Gör en skadeståndsanmälan till oss
(Läs igenom ovan punkter först)

Reglering

Rätten till skadestånd regleras vid kundförhållande utifrån bestämmelserna i

Vid avsaknad av kundförhållande regleras anspråk enligt

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 20 maj 2024

Hjälpte den här sidan dig?