Fakturaförklaring

Här hjälper vi dig att tyda och förstå din faktura. Vi förklarar elnätsfakturans olika delar och vad som ingår i kostnaden.

Vår faktura består av två sidor:

Sida 1

 1. Kundnummer
  Här visas ditt kundnummer. Det kan vara bra att ha till hands när du ska kontakta oss.

 2. Betalningsinformation i korthet
  Här är en sammanställning av hur mycket du ska betald och när fakturan senast ska vara betald.
  Du kan också se vilket Plusgirokonto du ska betala till och vilket OCR-nummer du ska ange vid betalningen.

 3. Uppgifter för betalning
  Här hittar du alla uppgifter du behöver för att kunna betala fakturan, både i Sverige och om du befinner dig utomlands.

 4. Energikundservice Sverige AB
  Vi anlitar Energikundservice Sverige AB för att hantera våra fakturor.

Sida 2

 1. Elanvändning
  I diagrammet kan du se hur mycket el i kWh du har använt de senaste 13 månaderna.
  Under diagrammet har vi beräknat hur mycket el som du förväntas använda under ett år.

 2. Fast och rörlig elnätskostnad
  Fast elnätskostnad är en fast avgift du betalar varje månad. Den baseras på vilket abonnemang och vilken säkring du har. Ditt abonnemang och din säkringsstorlek hittar du längre ned på fakturan under rubriken "Anläggningsinformation".
  Rörlig elnätskostnad varierar beroende på hur mycket el du har använt och är en transportkostnad för elen. 

 3. Energiskatt
  Du betalar skatt för all den el du använder. så kallad energiskatt. Här kan du läsa mer om energiskatt.

 4. Mätarställning
  Här ser du den mätarställning som vi har fått från din elmätare. Utifrån mätarställningen kan vi se hur mycket el du har använt.

 5. Information om anläggningen
  • Anläggningsadress - adressen till din anläggning och/eller mätaren finns.
  • Abonnemang/Fas x säkring - ditt abonnemang och antalet faser samt vilken huvudsäkring du har. Det bestämmer hur mycket el du kan använda samtidigt.
  • Elmätarnr - identifieringsnummer för din elmätare.
  • Mätmetod - hur ofta vi mäter hur mycket el du har använt.
  • Anld id - anläggnings-ID, en unik sifferkombination för din anläggning
  • Områdes id - var i Sverige din anläggning finns.
  • Elområde - var din anläggning finns i Svenska Kraftnäts uppdelning av elnätet.

 6. Fakturaförklaring
  På din faktura hittar du en kort fakturaförklaring och beskrivning av din totala elkostnad.

 7. Mer information
  Här har vi samlat information om Mina sidor, hur du enklast kan få svar på de vanligaste frågorna och kontakt till oss i olika ärenden.

Dina egna fakturor

Faktura från Ellevio och Fortum

Sida 1

Om du har Fortum som elhandlare får du en gemensam faktura från oss och Fortum.

Har din faktura både Ellevios och Fortums logotyp högst upp i vänstra hörnet betyder det att du får en faktura för både elen och elnätet. Fortum är din elhandlare som du köper elen av och Ellevio äger elnätet i ditt område och transporterar elen till dig.

Fortum Markets AB och Ellevio AB (publ)

Här kan du se vad du ska betala för elen du köpt och för elnätet samt den totala kostnaden för elen.

samfaktura_spec22.png

Sida 2

Kontaktuppgifter

Till höger (orange) i rutan hittar du kontaktuppgifterna till oss på Ellevio och hur du når oss bäst i olika ärenden. Till vänster (grönt) hittar du kontaktuppgifter till Fortum, som är din elhandlare.

samfaktura_kontakt.PNG

Fakturaspecifikation

Överst hittar du en specifikation för din elkostnad hos Fortum och vad elen du använt har kostat dig. Nedanför hittar du specifikation om elnätskostnaden och vad det kostat att transportera elen till dig. Du hittar även energiskatten här.

samfaktura_spec3.PNG

Produktion- och konsumtionsfaktura

Om du har solceller på taket och producerar egen el kommer du att få en faktura både för transporten av elen du använt och ersättning för eventuell överskottsel, det vill säga el du producerat men inte använt och som matats ut på elnätet.

Sida 1

Elnät och produktion

Här hittar du en sammanställning av vad du ska betala för elnätet och hur mycket ersättning du eventuellt får för din överskottsel, så kallad nätnyttan, som du skickat ut i elnätet.

fakturaforklaring_prod2.png

Tänk på att den största ersättningen bör du få från ditt elhandelsföretag som köper elen.

Sida 2

Fakturaspecifikation av produktion

Här visas din eventuella överproduktion, det vill säga hur mycket el du har matat ut i elnätet som du har producerat. Det kallas nätnytta och vi ger dig därför betalt för det.

Vi mäter inte hela din produktion utan endast hur mycket el du matar ut på elnätet.

fakturaforklaring_prod_spec.PNG

Så funkar din elnätsavgift

Ditt elnätspris består av:

 • En fast avgift som du betalar i kronor per månad.
 • En rörlig avgift i öre per kWh.
 • Priset varierar beroende på var i landet du bor. Vi på Ellevio har flera prisområden, med olika prislistor.

Vill du se hur mycket du betalar?