Så är det att skriva exjobb på Ellevio

Ellevio tar varje år emot högskolestudenter som får möjlighet att göra sina exjobb hos oss. Många ser det som en fördel att komma ut i arbetslivet och på plats arbeta med ”riktiga” uppgifter i skarpa projekt. Vi har pratat med några studenter som har skrivit sina examensarbeten hos oss om vilka ämnen de tycker är spännande att skriva om och vad som är intressant med just energibranschen.

”Spännande att utforma framtidens energisystem”

hilda banner.png

Examensarbete: Växelriktares inverkan på lågspänningsnätets övertonshalt

Hilda Andersson, läste sista terminen på Civilingenjörsprogrammet med inriktning Energisystem vid Uppsala universitet.

- Jag sökte mig till Ellevio eftersom jag intresserar mig för elnätet och de utmaningar som det står inför. När det kommer till solceller och elbilsladdning talar man ofta om effekt, men just det här arbetet hade ett lite annat perspektiv vilket jag tyckte var extra spännande. Jag är väldigt glad att jag fått möjligheten att utföra det!

Vad handlar ditt examensarbete om?

- Jag skriver om övertoner på lågspänningsnätet som orsakas av solcellsanläggningar och elbilsladdning. I och med att det blir mer förnybar energi i näten och fordonsflottan elektrifieras vill vi förstå, både hur det påverkar elkvalitén men också hur vi kan säkerställa god elkvalité i framtiden. I mitt arbete nu ser jag över standarder för elnätet och anslutna kunder samt modellerar och beräknar hur det skulle kunna se ut i framtiden och hur övertonsnivåerna sammantaget blir.

Hur har det gått hittills?

- Det har gått bra och jag har nu påbörjat en djupdykning inom området. Det finns mycket att lära och sätta sig in i och jag har haft många bra diskussioner med min handledare och andra personer inom Ellevio som alla besitter mycket kunskap. I och med Corona har det varit mycket på distans och mycket möten digitalt men det har fungerat väldigt bra. Jag har fått mycket stöttning av min handledare vilket varit en stor tillgång i mitt arbete.

Vad tycker du är det mest spännande med energibranschen?

- Jag tycker det är spännande att få vara med och utforma och skapa framtidens energisystem. Och att få vara med och integrera en större del förnybar energi som kommer i nya former och att hitta miljövänliga och effektiva lösningar.

”Vi måste göra något för vår framtids skull”

rebecka och johanna banner.png

Examensarbete: Mätning och målsättning av Ellevios negativa och positiva klimatavtryck

Rebecca Segelsjö Duvernoy och Johanna Lundblad, studerade sista året som civilingenjörer med inriktning mot System i Teknik och Samhälle med en master inom energisystem.

Vad fick er att bli nyfikna på att studera just inom det området?

- Framförallt eftersom det är ett otroligt viktigt område som vi vill arbeta med i framtiden. Vi står nu inför en stor utmaning och det känns därför viktigt och spännande att få vara en del av lösningen. Sedan tycker vi även att det är både lärorikt och intressant att få en inblick i hur företag inom energibranschen arbetar med hållbarhet och sitt klimatavtryck i praktiken.

Vad fick er att bli intresserad av Ellevio och vad var det som gjorde att ni valde att skriva ert examensarbete hos oss?

- Vi såg er annons på Linkedin och tyckte ämnet var väldigt intressant och spännande och då valde vi att söka. Speciellt eftersom examensarbetet kändes meningsfullt och som förhoppningsvis kan bidra till att minska Ellevios klimatavtryck i framtiden. Vi har även en vän som arbetar hos er och som gett ett gott ord, vilket också bidrog till att vi valde att skriva vårt examensarbete på Ellevio.

Vad skriver ni om?

- Vi skriver om mätning och målsättning med Ellevios negativa och positiva klimatavtryck. Vi har fått Green House-protokollet från Ellevio och har till uppgift att gå igenom det, analysera det och sedan ta fram ett optimeringsverktyg och identifiera hur Ellevio kan minska sina utsläpp och inom vilka områden det ger bäst effekt.

Hur har det gått hittills?

- Vi tycker det gått väldigt bra hittills och vi har redan nu lärt oss väldigt mycket. Det är intressant att få lära sig saker i praktiken och hur det faktiskt går till på ett arbete. Vi har fått en positiv bild av Ellevio som bolag och fått bra stöttning från vår handledare och andra vi haft kontakt med. Vi upplever att man tar sig tid till oss och inga frågor upplevs som ”dumma” utan vi känner oss väldigt trygga med vår handledare och andra personer vi arbetar med.

Vad tycker ni är det mest spännande med energibranschen?

- Det händer väldigt mycket området och det är ett viktigt och aktuellt ämne. Vi står inför en stor omställning och vi måste göra något för vår framtids skull.

”Intressant att få vara med och påverka och förändra”

sandra och elin banner.png

Examensarbete: Aktivitetsbaserat arbetssätt

Sandra Sillén och Elin Åberg, gick sista terminen på Personal- och Arbetslivsprogrammet på Karlstad universitet.

Vad fick er att bli nyfikna på att studera inom just det området?

Vi har alltid tyckt att det är intressant med människor och genom våra tidigare arbeten har vi insett att vi gärna vill vara med och påverka och förändra verksamheter. Inom HR får man möjlighet att faktiskt påverka, vilket vi ser fram emot att få göra när vi är klara med studierna.

Vad skriver ni om?

- Det handlar om ABW, det vill säga aktivitetsbaserat arbetssätt. Vi ska undersöka verksamheter och deras subjektiva upplevelser av just ABW och uppmärksamma deras förändringsresor mot ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt. Vi kommer intervjua chefer och HR-personer inom hela Sverige och göra arbetat utifrån ett HR- och företagsperspektiv.

Vad fick er att bli intresserade av Ellevio?

- Det började med att vi gick in på Ellevios hemsida och såg att det fanns ett ämne inom aktivitetsbaserat arbetssätt. Vi har inte berört ämnet så mycket i skolan men vi tycker det är väldigt intressant och aktuellt. Vi tyckte också att det skulle vara intressant att få skriva om ett företag och göra en uppsats som inte bara blir en uppsats i mängden. Utan att få skriva om något som kan vara en tillgång till verksamheten.

Hur har det gått hittills?

- Ja, vi började i januari och ska vara klara med examensarbetet i slutet av maj. Det går bra hittills och vi skriver just nu vårt teoriavsnitt. Vi har även bokat in våra intervjuer och kommer sammanlagt ha intervjuer med 12 personer runt om i Sverige. Vi har försökt arbeta så proaktivt som möjligt i och med att det kanske är svårare att få till intervjuer i dessa tider med Corona.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?