Det här betalar ni för

Priset för den el ni använder består av

  • nätavgifter
  • effektavgifter
  • rörliga överföringsavgifter.

Priserna för elnätet varierar beroende på var i landet ni har er verksamhet. Även våra olika abonnemang.

Era totala kostnader för el består av tre delar:

  1. 50% är energiskatt, elcertifikat, moms och myndighetsavgifter så som elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter.
  2. 25% är för själva elen som betalas till elhandeslbolaget.
  3. 25% är elnätsavgift (till Ellevio)

Vanliga frågor och svar

Nej du betalar inte dubbelt.

Den rörliga elnätsavgiften, som beräknas i öre, är en transportkostnad för elen och avgiften debiterar dig för den mängd el i kilowattimmar (kWh) som överförs till dig genom Ellevios ledningar. I den rörliga elnätsavgiften ingår även energiskatt, all elanvändning beskattas med denna statliga skatt.

Den rörliga avgiften hos ditt elhandelsföretag är ett rörligt pris för elen du faktiskt använder och som du köper av dem.

Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig kostnad.

Den fasta elnätsavgiften, som beräknas i kronor, är lika stor varje månad men varierar beroende på vilket abonnemang du har valt hos oss. Den baseras på hur mycket el du kan använda samtidigt, det vill säga din säkringsstorlek, samt ska täcka kostnader för bland annat underhåll och utbyggnad av elnätet.

Den rörliga elnätsavgiften, som beräknas i öre, är en transportkostnad för elen och varierar beroende på hur mycket el du använder samt var i landet du bor. Avgiften debiterar dig för den mängd el, i kilowattimmar (kWh) som överförs till dig genom Ellevios ledningar.

Det är inte möjligt att binda den rörliga kostnaden. 

Bankgiro: 5552-2635

Betalningsmottagare är Ellevio AB (publ)

Om du ska betala från utlandet uppger du swiftadress och IBAN till din utländska bank.

IBAN: SE435 0000 0000 5746 1042 629

SWIFT / BIC: ESSESESS

Glöm inte att ange fakturanummer/OCR-nummer som betalningsreferens.


 

Text uppdaterad: 7 oktober 2021

Hjälpte den här sidan dig?