Det här betalar ni för

Som företagskund betalar du nätavgifter, effektavgifter och rörliga överföringsavgifter.  Priserna för elnätet varierar beroende på var i landet ni har er verksamhet.

Så funkar elnätsavgiften

Elnätsavgiften är kostnaden för att få elen transporterad genom elnätet till den plats där den ska användas. Eftersom det inte är ekonomiskt lönsamt att bygga parallella elnät är elanvändaren kund hos det elnätsföretag som äger elnätet i det område där kunden bor eller verkar.

Fakturan består dels av betalning till elnätsföretaget (till exempel Ellevio) i form av en fast abonnemangsavgift och en rörlig kostnad som hänger ihop med förbrukningen, dels av skatt och moms.

Avgiften täcker kostnader för elnäten, såsom drift, felavhjälpning, underhåll, modernisering, kundservice, inköp av el som kompensation för nätförluster, kostnader från överliggande nät med mera. Elnätsföretagen är också ålagda att ta in avgifter för att täcka myndighetsavgifter samt elskatt.

Fördelning av elnätskostnaden. Elhandel 54 %, Skatt och moms 32 % samt Elnät 13 %
Fördelning av elkostnader för en villakund i Ellevios nät år 2022

Elnätskostnaden stod för 13 procent för en villakund år 2022 1

  1. Cirka 32 procent består av energiskatt, elcertifikat, moms och myndighetsavgifter. Myndighetsavgifter är elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter.
  2. Cirka 13 procent är elnätsavgift.
  3. Cirka 54 procent är kostnaden för själva elen som betalas till elhandelsbolaget.

1 Beräknat på en kund med 20A-säkring och en förbrukning om 20 000 kWh/år. Elhandelskostnaden är beräknad utifrån elhandelspriser under 2022 i prisområde SE3. Elskatten bestod 2022 av energiskatt om 0,45 öre per KWh plus moms på elhandels- och elnätskostnaden.

Vanliga frågor och svar

Bankgiro: 5552-2635

Betalningsmottagare är Ellevio AB (publ)

Om du ska betala från utlandet uppger du swiftadress och IBAN till din utländska bank.

IBAN: SE435 0000 0000 5746 1042 629

SWIFT / BIC: ESSESESS

Glöm inte att ange fakturanummer/OCR-nummer som betalningsreferens.


If you are making you payment from outside of Sweden you might need Ellevio's bank details

  • Suppliers name: Ellevio AB
  • Bank name: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB)
  • Bankgiro: 5552-2635
  • IBAN: SE435 0000 0000 5746 1042 629
  • SWIFT / BIC: ESSESESS
  • Organization number: 556037-7326
  • VAT code: SE556037732601

Nej du betalar inte dubbelt.

Den rörliga elnätsavgiften, som beräknas i öre, är en transportkostnad för elen och avgiften debiterar dig för den mängd el i kilowattimmar (kWh) som överförs till dig genom Ellevios ledningar. I den rörliga elnätsavgiften ingår även energiskatt, all elanvändning beskattas med denna statliga skatt.

Den rörliga avgiften hos ditt elhandelsföretag är ett rörligt pris för elen du faktiskt använder och som du köper av dem.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 12 januari 2024

Hjälpte den här sidan dig?