Det här betalar ni för

Priset för den el ni använder består av

  • nätavgifter
  • effektavgifter
  • rörliga överföringsavgifter.

Priserna för elnätet varierar beroende på var i landet ni har er verksamhet. Även våra olika abonnemang.

Era totala kostnader för el består av tre delar:

  1. 50% är energiskatt, elcertifikat, moms och myndighetsavgifter så som elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter.
  2. 25% är för själva elen som betalas till elhandeslbolaget.
  3. 25% är elnätsavgift (till Ellevio)

Räkna på er elnätskostnad här!

Vanliga frågor och svar

Nej det har vi inte. 

Den fasta avgiften behöver du betala oavsett om du använder någon el eller inte eftersom du fortfarande är ansluten till vårt elnät och kan nyttja elen när du vill.

Priserna varierar mellan olika elnätsområden på grund av att kostnaden för att transportera fram elen från stamnätet till det lokala elnätet är olika stor. Vissa nätområden innehåller dessutom mycket landsbygd och få tätorter vilket innebär att det är färre kunder som får dela på kostnaden för att driva och underhålla elnätet i området. Det gör att priserna mellan olika nätområden kan variera.

Text uppdaterad: 7 oktober 2021

Hjälpte den här sidan dig?