Vad är kvartsvärden och vad innebär det för er?

I samband med regeringens nya mätförordning som gäller från den 1 november 2023 mäter vi elanvändning på ett nytt sätt. Vissa kunder påverkas, medan andra till en början inte berörs. Här berättar vi mer om kvartsvärden och vad det innebär för er. Ni hittar även svar på vanliga frågor längre ner på sidan.

Klocka

Bakgrunden till förändringen

Det ansluts just nu mycket förnybar produktion till elnätet i form av bland annat solcellsanläggningar och vindkraft, vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Effekten av omställningen till en förnybar, men också mer väderberoende elproduktion, är att det kan bidra till obalans i elnätet. För att hantera de obalanser som uppstår samarbetar energisektorn i både Norden och Europa. Införandet av kvartsvärden är ett medel för att ge bättre förutsättningar att hantera variationer i elnätet.

Vilka påverkas av kvartsvärden?

Förändringen berör er som tidigare fått timvärden skickade till er elhandlare. Vi kommer nu i stället skicka er elanvändning per kvart. Ni kommer även att kunna se kvartsvärden på ert Energikonto.

Om ni idag får månadsvärden skickade till er elhandlare så berörs ni inte av kvartsvärden i dagsläget. Däremot har ni möjlighet att från den 1 november 2023 begära kvartsmätning om ni vill. Då ändras även er avräkningsmetod, vilket innebär att er elhandlare får ta del av era kvartsvärden dygnsvis.

Hur påverkar kvartsvärden er?

Även om vi från den 1 november 2023 mäter er el varje kvart kommer det i nuläget inte påverka er prissättning, däremot kan ni redan nu få bättre insikt i er elanvändning. På sikt kommer handeln på spotprismarknaden för el att baseras på 15 minuter i stället för 60 minuter. Det innebär att det troligtvis redan från år 2025 kommer bli möjligt att sälja och köpa el hos er elhandlare baserat på kvartsmätning. Det är något som förhoppningsvis leder till att det dyker upp nya spännande produkter på elmarknaden.

Frågor och svar

Om Ellevio idag skickar timvärden till ditt elhandelsföretag kommer du från och med 1 november 2023 att kunna se kvartsvärden när du loggar in på Mina sidor, Energikonto eller i appen. Det ser du genom att det står Kvartsmätt på raden Mätmetod under fliken Elanläggning när du loggar in på Mina sidor eller Energikonto. Om du tittar på fakturan står det Timmätt på raden Mätmetod under Anläggningsinformation. Ellevio kommer då också skicka kvartsvärden till din elhandlare.

Om det inte står Kvartsmätt eller Timmätt på raden Mätmetod och du efter 1 november önskar se din elanvändning på kvartsnivå behöver du kontakta vår kundservice så vi kan hjälpa dig vidare. Du når oss enklast via telefon 0771-53 53 00.

Nej, ditt abonnemang hos Ellevio kommer inte att förändras i samband med kvartsmätning.

Det kan vi på Ellevio inte svara på, vi ber dig kontakta ditt elhandelsföretag för att få information gällande om ditt avtal med dem påverkas av kvartsmätningen.

Hos oss på Ellevio finns det två stycken olika avräkningsmetoder.

Månadsavräkning innebär att Ellevio skickar mätvärden en gång per månad till ditt elhandelsföretag. Du kan se om du är månadsavräknad genom att logga in på Mina sidor eller Energikonto, det står då Månadsmätt på raden Mätmetod under fliken Elanläggning. Du kan också se det genom att titta på den senaste fakturan, där står det Månadsmätt på raden Mätmetod under Anläggningsinformation. Du kan ändå se din elanvändning per timme när du loggar in på Mina sidor, Energikonto eller i appen.

Dygnsavräkning innebär att Ellevio skickar mätvärden per timme en gång per dag till ditt elhandelsföretag. Du kan se om du är dygnsavräknad genom att logga in på Mina sidor eller Energikonto, det står då Kvartsmätt på raden Mätmetod under fliken Elanläggning. Du kan också se det genom att titta på den senaste fakturan, där står det Timmätt på raden Mätmetod under Anläggningsinformation.

Från och med 1 november 2023 kommer mätmetoden att ändras till Kvartsmätt för dygnsavräknade anläggningar.

Dina mätvärden kommer att synas på Mina sidor/Energikonto/i appen cirka 1-2 dagar efter avläsning. Om du vill följa din elanvändning i realtid behöver du aktivera det lokala gränssnittet i din elmätare. Läs mer om det lokala gränssnittet och hur du aktiverar det här.

Mer information 

Mer information om kvartsvärden hittar ni på Svenska Kraftnäts hemsida

Har ni frågor?
Ni hittar svar på vanliga frågor ovan. Om ni har ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta kundservice på 0771-53 53 00 så hjälper vi er. 

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 10 oktober 2023

Hjälpte den här sidan dig?