Så här läser ni er faktura

Behöver ni hjälp med att tolka elnätsfakturan? Här förklarar vi fakturans olika delar och reder ut alla begrepp för att ni enklare ska förstå vad som ingår i kostnaden.

Varje månad skickar vi på Ellevio en faktura till er. Vill ni ha kopior på era fakturor eller se om fakturan är betald? Logga in på Energikonto.

Fakturan består av två sidor:

Sida 1 av fakturan

Här finns all information för att kunna betala elnätsfakturan. Behöver ni kontakta oss med frågor om fakturan ska ni uppge ert kundnummer.

fakturaforklaring_fram_2022_feb.png

1. Kundnummer

Här hittar ni ert kundnummer. Ha gärna kundnumret nära till hands när ni kontaktar oss så kan vi hjälpa er snabbare.

2. Information om betalning

Här har vi sammanställt information om hur mycket ni ska betala och när fakturan senast ska vara betald. Ni kan också se vilket bankgironummer och OCR-nummer ni ska använda. Har ni frågor kring fakturan kan ni kontakta vår kundservice.

3. Alla uppgifter för betalning

Här hittar ni samtliga uppgifter ni behöver för att kunna betala fakturan, både i Sverige och från utlandet.

4. Betalningsmottagare

Ellevio AB

Sida 2 av fakturan

fakturaforklaring_bak_2022_feb.png

1. Elanvändning

I diagrammet kan ni se hur mycket el i kWh (kilowattimmar) ni har använt de senaste 13 månaderna. Under diagrammet kan ni se vår uträkning för hur mycket el ni förväntas använda under ett år. Det ni betalar till oss är för ert abonnemang och transportkostnaden för elen till er.

2. Fast och rörlig elnätskostnad

Fast elnätskostnad är en fast avgift ni betalar varje månad för att vara ansluten till elnätet. Den baseras på vilket abonnemang och vilken säkring ni har. Ert abonnemang och storleken på er säkring hittar ni längre ner på fakturan under rubriken "Anläggningsinformation". Den rörliga elnätskostnaden är en transportkostnad för elen och varierar beroende på hur mycket el ni har använt.

3. Energiskatt

Ni betalar skatt på elen ni använder per kilowattimme, så kallad energiskatt. Energiskatten betalas till oss på Ellevio. Vi betalar den sedan vidare till Skatteverket.

4. Mätarställning

Er elmätare läses av automatiskt. Här ser ni den mätarställning som vi har fått från er elmätare som visar hur mycket el ni har använt.

5. Information om anläggningen

  • Anläggningsadress – adressen till anläggningen och/eller mätaren.
  • Abonnemang/Fas x säkring – här ser ni ert abonnemang och antalet faser samt vilken huvudsäkring ni har.
  • Elmätarnummer – identifieringsnummer för er elmätare som registrerar hur mycket el ni använder.
  • Mätmetod – berättar hur ofta vi mäter hur mycket el du har använt.
  • Anld id (anläggnings-ID) – är en unik sifferkombination för fastigheten och er anläggning.
  • Områdes id – visar var i Sverige er anläggning finns.
  • Elområde – visar var er anläggning finns i Svenska Kraftnäts uppdelning av elnätet. Hur mycket ni betalar är beroende av elnätets kapacitet mellan områdena.

6. Fakturaförklaring

På er faktura hittar ni en kort förklaring av er elräkning och beskrivning av er totala elkostnad. Det gäller dock inte för alla abonnemang.

7. Mer information

Här har vi samlat information om Energikonto, hur ni enklast kan få svar på de vanligaste frågorna och kontakt till oss i olika ärenden.

Energikonto

Som företagskund kan ni logga in på Energikonto och se information om era elanläggningar, elanvändning, fakturor mm. Läs mer om Energikonto

Energikonto

Vanliga frågor och svar

Nej du betalar inte dubbelt.

Den rörliga elnätsavgiften, som beräknas i öre, är en transportkostnad för elen och avgiften debiterar dig för den mängd el i kilowattimmar (kWh) som överförs till dig genom Ellevios ledningar. I den rörliga elnätsavgiften ingår även energiskatt, all elanvändning beskattas med denna statliga skatt.

Den rörliga avgiften hos ditt elhandelsföretag är ett rörligt pris för elen du faktiskt använder och som du köper av dem.

Privatpersoner loggar enklast in på Mina sidor för att se om din faktura är betald. Företagskunder loggar enklast in på Energikonto för att se om er faktura är betald. 

Efter att betalningen är gjord kan det ta ett par dagar innan vi ser att vi fått in betalningen och betalstatusen för fakturan ändras.

Om vi inte får in betalningen skickas en påminnelse ut, det sker cirka en vecka efter fakturans förfallodatum. 

 

Om ni är företagskund loggar ni enklast in på Energikonto, där hittar ni alla era fakturor och kan skriva ut en fakturakopia om ni behöver en sådan.

Om du är privatkund loggar du enklast in på Mina sidor för att se alla dina fakturor.

Text uppdaterad: 26 maj 2023

Hjälpte den här sidan dig?