Vad gäller för samfällighetsföreningar och laddplatser?

Uppdaterad:

För samfälligheter är det i nuläget tyvärr inte lika enkelt som för BRF:er att få tillgång till laddinfrastrukrtur, då en samfällighetsförening som vill bygga laddstolpar normalt måste få sitt anläggningsbeslut ändrat.

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att ge en helhetssyn på problemen och föreslå åtgärder för att förbättra tillgången till laddning. Mer information hittar ni på Lantmäteriet. När er samfällighetsförening är redo så kan vi hjälpa er med laddlösning. 

Hittar ni inte vad ni söker?

Kontakta oss här

Hjälpte den här sidan dig?