Vad gäller brandfarlighet för laddplatser?

Uppdaterad:

En elbil som står på laddning löper inte större risk att börja brinna än en fossilbil, det visar en studie från RISE Fire Research.

Slutsatser som delas inom ramen för studien: Enligt vad som framkommit av statistiken och i litteraturstudien finns det inget som tyder på att elbilsladdning medför någon ökad brandrisk. De bestämmelser som gäller för laddstationer verkar vara tillräckliga för att ökad elbilsladdning i parkeringsgarage inte kommer att leda till en oacceptabel riskökning. Detta förutsätter att laddstationen följer gällande föreskrifter och att rekommendationerna från tillverkarna av fordonet och laddstationen följs. Uttag som inte är avsedda för laddning ska undvikas, och inga förlängningssladdar ska användas i samband med elbilsladdning. Detta innebär att det inte finns ett större behov av sprinklersystem i garage med elbilsladdning än i andra garage.

Ni hittar studien här.

Hittar ni inte vad ni söker?

Kontakta oss här

Hjälpte den här sidan dig?