Hur vet vi att fastighetens el räcker till?

Uppdaterad:

För att säkringen och elledningarna ska klara av effektuttaget vid laddning och samtidigt ta hänsyn till övrig elanvändning i fastigheten kan lastbalansering användas. Den känner av det totala effektuttaget och fördelar strömmen mellan de olika uttagen. Om effektuttaget blir för stort kan fastigheten sätts ladduttaget i mini-läge till dess att överlasten upphört. 

Hittar ni inte vad ni söker?

Kontakta oss här

Hjälpte den här sidan dig?