Vad får jag för ersättning när jag producerar el?

Uppdaterad:

När du producerar din egen el har du rätt till olika typer av ersättningar med olika villkor och förutsättningar.

Ersättning från ditt elhandelsföretag: Du kan välja att sälja din överskottsproduktion till vilket elhandelsföretag du vill. Om du har en anläggning på max 100A med förnybar energi (sol, vind eller vatten) och inte gör ett aktivt val så har det elhandelsföretag du har för din konsumtion mottagningsplikt, vilket innebär att de måste ta emot överskottselen från din solcellsanläggning. Kontakta ditt elhandels för att vara säker på att ditt avtal innehåller ersättning för överskottsel. 

För anläggningar över 100A gäller inte mottagningsplikt, du som kund måste därför kontakta det elhandelsföretag du önskar teckna avtal med för att säkerställa ersättning för överskottsproduktionen.

Nätnytta: Utöver den el du säljer till valfri elhandlare så får du även ersättning från oss på Ellevio för inmatning på elnätet, även kallad nätnytta. Information om ersättningen kommer automatiskt på din elnätsfaktura, läs mer om ersättningen i våra prislistor.

Ersättning från Skatteverket: Du får en skattereduktion om 60 öre/kWh för överskottet som du matar in på elnätet. Du kan läsa mer om intäkter av elen som din solcellsanläggning producerar hos Energimyndigheten.

Hittar ni inte vad ni söker?

Kontakta oss här

Hjälpte den här sidan dig?