Vad är status på min föranmälan?

Uppdaterad:

Innan installation av en solcellsanläggning får göras måste vi på Ellevio kontrollera att anläggningen uppfyller de krav som finns och att det finns kapacitet i elnätet för att vi ska kunna ansluta solcellsanläggningen, om allt är okej skickar vi ut ett installationsmedgivande. Det skickas cirka två veckor efter att vi har tagit emot en komplett anmälan från din elinstallatör, i samband med detta skickar vi ut ett mejl till dig om installatören angett din e-postadress. 

Om det gått längre tid än 2 veckor ber vi dig kontakta din installatör, det kan vara så att vi har kontakt med installatören gällande kapacitet i elnätet eller att fullmakten inte var komplett vid föranmälan.

Hittar ni inte vad ni söker?

Kontakta oss här

Hjälpte den här sidan dig?