Köper Ellevio min överskottsel?

Uppdaterad:

Nej det gör vi inte, däremot kan du få ersättning från oss gällande den nätnytta du bidrar med när du producerar mer el än vad du gör av med. Nätnytta innebär att din överskottsel matas in på elnätet till våra kunder i din närhet, kostnaderna för eltransporten minskar därmed för Ellevio och vi betalar ut ersättning till dig för detta.

Din överskottsel kan du sälja till vilket elhandelsföretag du själv vill. Gör du inget val och har en produktionsanläggning på max 100A som är förnybar energi (sol, vind eller vatten) så omfattas du av mottagningsplikt. Det innebär att det elhandelsföretag du köper din el av automatiskt blir mottagare för överskottselen på din produktion.

För anläggningar över 100A gäller inte mottagningsplikt, du som kund måste därför kontakta det elhandelsföretag du önskar teckna avtal med för att säkerställa ersättning för överskottsproduktionen. 

Läs mer om ersättning vid produktion av egen el här.

Hittar ni inte vad ni söker?

Kontakta oss här

Hjälpte den här sidan dig?