Jag har fått brev om leverantörsbyte, varför det?

Uppdaterad:

För att kunna få el i din bostad behöver du teckna avtal med både ett elnätsföretag (i ditt fall Ellevio) och ett elhandelsföretag. Du måste först teckna elnätsavtalet innan du kan teckna avtal med ett elhandelsföretag, elhandelsföretaget skickar då information till oss på Ellevio och söker om leverans för avtal till din bostad.

När du har ett befintligt elhandelsavtal kan det hända att du blir kontaktad av ett annat företag med erbjudande om att byta elhandelsavtal. Detta kan ske genom att du skriver på ett nytt avtal eller att du ger företaget en muntlig eller skriftlig acceptans/fullmakt att byta avtal. Du kan även ha godkänt ett byte av elhandelsföretag via mobilt BankID.

Ellevio får meddelande om att ditt nuvarande elhandelsföretag ska avslutas och att ett nytt elhandelsföretag övertar leveransen av el enligt avtal/fullmakt. Vi på Ellevio genomför då bytet och skickar ut brev till dig om att detta har skett.

Om du känner att ett leverantörsbyte har skett utan att du har givit medgivande måste du kontakta det elhandelsföretag som bytet har skett till, vi på Ellevio kan inte ändra ditt avtal. Har du ytterligare frågor kan du även vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå för vidare hjälp och information. 

Hittar ni inte vad ni söker?

Kontakta oss här

Hjälpte den här sidan dig?