Jag har idag enfas i mitt hem och vill ha trefas, hur gör jag?

Uppdaterad:

En fasändring kan du göra i samband med ombyggnation och byte av huvudledning. Vid en fasändring måste ett registrerat elinstallationsföretag förbereda arbetet och skicka in en föranmälan till oss. Om en fasändring önskas i ett flerbostadshus måste det ske via styrelsen eller fastighetsägaren. Läs mer om hur en ändring av fas går till här.


Hittar ni inte vad ni söker?

Kontakta oss här

Hjälpte den här sidan dig?