Min anläggning klassas som farlig, vad behöver jag göra?

Uppdaterad:

I samband med att Ellevios installatör var på plats för att byta din elmätare upptäcktes brister som klassas som farlig installation, vi som elnätsägare är då skyldiga att informera anläggningsinnehavaren om att anläggningen har brister som behöver åtgärdas skyndsamt. 

Bristerna som upptäckts kräver att du kontaktar ett behörigt elinstallatörsföretag för åtgärd, för att hitta ett behörigt företag hänvisar vi till elsäkerhetsverket.

Enligt elsäkerhetslagen (2016:732) är det anläggningsinnehavaren som är ansvarig för att åtgärda påtalade brister. Läs mer om ditt ansvar här.

Hittar ni inte vad ni söker?

Kontakta oss här

Hjälpte den här sidan dig?