Nya laddplatser med Ellevio Smart Laddinfra

Vi tar ett helhetsansvar för att snabbt etablera nya laddplatser så effektivt som möjligt. Här finns informationen ni behöver.

Trottoar med gatubrunn

Med Ellevio Smart Laddinfra drar vi elkablar hela vägen till laddstolparna och samordnar etableringen, vilket innebär:

 • Kortare ledtider
 • Lägre investeringskostnader
 • Lägre driftkostnader
 • Lägre miljöpåverkan
 • Lägre risk

Smart Laddinfra är framtaget för operatörer av laddstolpar, företag, kommuner och föreningar inom Ellevios nätområde som kostnadseffektivt vill etablera laddinfrastruktur i gatu- och markmiljö. Det passar bra för publika laddplatser i offentlig miljö men också för kund- och gästparkeringar samt för personalparkering på privat mark.

Illustration av elens väg från ställverk till laddstolpeVi erbjuder lösningar för alla:

 1. Anslutning
  Vi genomför anslutning från vårt elnät fram till basen för laddstolpen.
  • Kapacitetsutredning, används när ni vill ta reda på vilken kapacitet som finns och vad det kostar att ansluta era laddare.
  • Föranmälan, görs när ni är säkra på hur mycket kapacitet och hur många laddare ni vill ansluta. Kontakta behörig installatör som gör föranmälan.
 2. Installation
  Saknar ni installatör hjälper vi er att ansluta och installera varje enskild laddstolpe.
 3. Abonnemang
  Vi erbjuder ett förmånligt abonnemang som gör det möjligt att bygga laddplatser, även om det är trångt i elnätet. Läs mer om Smart laddabonnemang
 4. Löpande service och underhåll
  Ansluter ni med Ellevio Smart Laddinfra är det vi som elnätsägare som ansvarar för underhållet och driften av elnätet fram till laddstolparna. Service och underhåll ingår alltid i elnätsabonnemanget. Ellevios helhetsansvar inkluderar bland annat planering, tillståndsansökningar, grävning, dokumentation, ledningskontroller och anslutning fram till laddstolparnas fundament. Allt görs med elnätskvalitet för en långsiktigt hållbar lösning.

Vid frågor kring Ellevio Smart Laddinfra - mejla oss på smartladdinfra@ellevio.se.

Kundcase: Alfta Frakt

Transportföretaget Alfta Frakt har alltid försökt värna om miljön. Redan 2011 började de köra två stycken biogasdrivna lastbilar. Deras senaste satsning är två helt eldrivna lastbilar som krävde laddplats. Ellevio hjälpte dem hela vägen, från analys till installering.

Kundcase: stora kostnadsbesparingar

I samband med projekt på Narvavägen och Linnégatan i Stockholm använde kunden Ellevio Smart Laddinfra när nya laddgator skulle anläggas. Genom synergier och samförläggningsmöjligheter kunde kostnaden reduceras med nästan 50 % mot vad det skulle ha kostat med ett traditionellt arbetssätt.

Kundcase: Grön kontakt

Tack vare ett nära samarbete med Stockholm stad implementerar Ellevio Smart Laddinfra i Stockholm. Frans Lundquist från laddoperatören Grön Kontakt intervjuas om projektet.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 7 oktober 2021

Hjälpte den här sidan dig?