Nya laddplatser med Ellevio Smart Laddinfra

Vi tar ett helhetsansvar för att snabbt etablera nya laddplatser så effektivt som möjligt. Här finns informationen ni behöver.

laddgata_840x420.png

Med Ellevio Smart Laddinfra drar vi elkablar hela vägen till laddstolparna och samordnar etableringen, vilket innebär:

 • Kortare ledtider
 • Lägre investeringskostnader
 • Lägre driftkostnader
 • Lägre miljöpåverkan
 • Lägre risk

Smart Laddinfra är framtaget för operatörer av laddstolpar, företag, kommuner och föreningar inom Ellevios nätområde som kostnadseffektivt vill etablera laddinfrastruktur i gatu- och markmiljö. Det passar bra för publika laddplatser i offentlig miljö men också för kund- och gästparkeringar samt för personalparkering på privat mark.

Vi erbjuder lösning för alla:

 1. Anslutning: Vi genomför anslutning från vårt elnät fram till basen för laddstolpen.
  • Kapacitetsutredning, används när ni vill ta reda på vilken kapacitet som finns och vad det kostar att ansluta era laddare
  • Föranmälan, görs när ni är säkra på hur mycket kapacitet och hur många laddare ni vill ansluta. Kontakta behörig installatör som gör föranmälan.
 2. Installation: Saknar ni installatör hjälper vi er att ansluta och installera varje enskild laddstolpe.
 3. Smart laddabonnemang
  Vi erbjuder ett förmånligt abonnemang som gör det möjligt att bygga laddplatser, även om det är trångt i elnätet.
 4. Löpande service och underhåll
  Ansluter ni med Ellevio Smart Laddinfra är det vi som elnätsägare som ansvarar för underhållet och driften av elnätet fram till laddstolparna. Service och underhåll ingår alltid i elnätsabonnemanget. Ellevios helhetsansvar inkluderar bland annat planering, tillståndsansökningar, grävning, dokumentation, ledningskontroller och anslutning fram till laddstolparnas fundament. Allt görs med elnätskvalitet för en långsiktigt hållbar lösning.

Vid frågor kring Ellevio Smart Laddinfra - mejla oss på smartladdinfra@ellevio.se.

Exempel - stora kostnadsbesparingar

I samband med projekt på Narvavägen och Linnégatan i Stockholm använde kunden Ellevio Smart Laddinfra när nya laddgator skulle anläggas. Genom synergier och samförläggningsmöjligheter kunde kostnaden reduceras med nästan hälften av vad det skulle ha kostat med ett traditionellt arbetssätt.

smartladdinfra_exempel.PNG

Exempel - projekt med Grön kontakt

Text uppdaterad: 7 oktober 2021

Hjälpte den här sidan dig?