Elanläggningar

Vi tar hela ansvaret för er befintliga eller nya elanläggning, där vi som experter skräddarsyr en helhetslösning med funktionalitet efter era behov.

För att elektriskt ansluta en verksamhet mot en nätägare så krävs en elanläggning. Ellevio Energy Solutions tjänst omfattar all den utrustning som finns mellan er kärnverksamhet och nätägaren, såsom transformatorer och nätstationer i olika storlekar, ställverk, UPS, reservkraftverk och batterilagerlösningar.

Den tekniska lösningen som krävs – för att hålla i gång en verksamhet med hjälp av elnätet – kan se ut på många olika sätt beroende på nätförutsättningarna på den specifika siten, tillsammans med verksamhetens unika krav och behov. Vi tänker inte bara ”elanläggning”, utan kan även möta era elektrifieringsbehov genom att inkludera laddsystem med tillhörande elinfrastruktur, batterilager, solcellsparker med mera.

Vi tar över er befintliga elanläggning

Om er verksamhet redan har en etablerad anläggning, kan Ellevio Energy Solutions tillsammans med er göra en värdering av er befintliga utrustning. Utifrån tydliga och specificerade leveransgränser för vad som skall ingå i både utrustning och tjänst, köper vi anläggningen, och tar sedan över hela ansvaret för den. Exempelvis:

  • Drift & Underhåll
  • Risk
  • Elsäkerhetsansvaret
  • Försäkringar

Vi kan även modernisera den befintliga utrusningen, eller expandera den om verksamhetens behov förändras. Ellevio Energy Solutions står för investeringskostnaden, medan ni får en fast månadskostnad (att jämföra med en OPEX) – helt utan tillkommande kostnader – som löper över en längre tidsperiod (ofta 10 år).

För att minimera riskerna med att äga en föråldrad elanläggning är det viktigt att genomföra regelbundna inspektioner och underhåll av elsystemet, uppgradera till moderna och energieffektiva komponenter och följa gällande säkerhetsstandarder och föreskrifter. 

Elanläggning

Risker med att äga en föråldrad elanläggning

  • Säkerhetsrisker: Ökad risk för kortslutningar, överbelastning och andra elektriska problem som kan leda till bränder, elektriska stötar och andra olyckor. Gamla kablar och komponenter kan vara slitna eller korroderade, vilket ökar risken för fel.
  • Brister i överensstämmelse: Uppfyller kanske inte dagens säkerhetsstandarder och byggregler. Det kan leda till att fastighetsägaren bryter mot lagar och föreskrifter, vilket kan resultera i böter eller andra rättsliga påföljder.
  • Ökade driftskostnader: Fler och större fel kan skapa ökade driftskostnader – men också kostsamma störningar för kärnverksamheten. Äldre anläggningar kan även ha sämre drifteffektivitet som kräver mer underhåll och reparationer jämfört med moderna system. Detta kan leda till högre driftskostnader och ökad risk för oplanerade driftstopp.
  • Minskad tillförlitlighet: Ökad risk för driftavbrott och störningar på grund brister i komponenternas tillförlitlighet, vilket kan påverka företagets eller fastighetens verksamhet och produktivitet.
  • Försäkringsproblem: Försäkringsbolag kan vara ovilliga att ge försäkringsskydd – eller kan kräva högre premier – på grund av ökad risk för bränder och andra skador.
  • Värdeminskning på fastigheten: Minskat värdet på fastigheten eftersom det kräver betydande investeringar för att uppgradera eller ersätta utrustningen.

En omfattande utvärdering av elanläggningen och eventuella åtgärder för att förbättra dess tillstånd kan vara nödvändigt för att säkerställa säkerhet, tillförlitlighet och överensstämmelse med lagstiftningen.

Vi etablerar en ny elanläggning

Om ni vill etablera en ny elintensiv verksamhet, så kan vi skräddarsy en helt ny elanläggning utifrån era specifika förutsättningar. Ellevio Energy Solutions designar, bygger och äger anläggningen, och tar i och med det också över hela ansvaret för den nya anläggningen.

Ellevio Energy Solutions står för hela investeringskostnaden även vid en nyetablering, medan ni får en fast månadskostnad – utan tillkommande kostnader – som löper över en längre tidsperiod.

Nyfiken på vad Ellevio Energy Solutions kan göra för er?

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Tack för visat intresse. Vi kontaktar dig inom kort! 

Information från: Ellevio Energy Solutions AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer