Storskalig elproduktion

Antalet vindkraftverk och solcellsparker ökar varje år – tillsammans gör vi utvecklingen av förnybara energikällor möjlig. Vill ni också ansluta till Ellevios elnät? Här berättar vi hur det går till.

solcell_vindkraft_840x420.png

Så här ansluter ni

Vi ansluter både solcellsparker och vindkraft, så här fungerar processen i de allra flesta fall:

  1. Läs igenom dokumentet Anslutningsprocess för att se vilken blankett ni ska använda
  2. Fyll i och skicka in blankett A, B, C, eller D
  3. Anslutningsprocessen i gång

Från 1 november 2023 tecknas ett Nätutredningsavtal vid insänd B-blankett – ”Ansökan om elnätsanslutning” 
I samband med att B-formulär ”Ansökan om elnätsanslutning” sänds till Ellevio tecknas ett Nätutredningsavtal med en tillhörande kostnad om 100 000 SEK samt 1200 SEK/MW, dock max 400 000 SEK. Till B-formuläret krävs avsiktsförklaring alternativt intentionsavtal med markägare bifogat till ansökan.

En produktionsanläggning som ansluts ska uppfylla krav enligt EU-förordningen RfG och den svenska föreskriften EIFS 2018:2.

Nätägaren har rätt att begära att ägaren av kraftproduktionsanläggningen genomför överensstämmelseprov och simuleringar för att visa på överensstämmelse med kraven. 

Följande dokument innehåller en förteckning över information och dokument som ska tillhandahållas samt de krav som ska uppfyllas av ägaren av kraftproduktionsanläggningen inom ramen för överensstämmelseförfarandet. Det beskriver även ansvarsfördelningen mellan ägaren av kraftproduktionsanläggningen och Nätägaren när det gäller överensstämmelseprovning, simulering och övervakning.

Viktiga länkar

Priser och ersättningar

När anläggningen är ansluten till vårt elnät krävs två abonnemang hos oss:

  1. Abonnemang för inmatning av produktion
  2. Abonnemang för förbrukning

Läs mer om våra abonnemang och ersättningar här:

Ni har också rätt till så kallad produktionsersättning för nätnytta från Ellevio som ni får per automatik när ni sätter i gång.

För att kunna sälja er el vidare krävs ett avtal med ett elhandelsbolag som köper er elproduktion. Som kommersiell producent har ni också möjlighet att få elcertifikat.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?