Ändra en befintlig anslutning

Vid ombyggnation kan det vara nödvändigt att ändra anslutningen till elnätet. Här kan du läsa om olika ändringar du kan behöva göra och hur det går till.

Vad en ändring kan innebära

När du behöver ändra anslutningen till elnätet kallas det för en elservisändring vilket exempelvis kan innebära: 

 • Byte eller flytt av elmätarskåp
 • Utflytt av elmätare
 • Byte från fasadmätarskåp till markmätarskåp
 • Flytt av elmätare från stolpe till markmätarskåp

Att tänka på vid en elservisändring

Behöver din fastighet mer kapacitet kan vi, beroende på hur stor ökningen är, behöva byta ut kabeln in till din fastighet. Om arbetet innebär att grävning behövs på din tomt, är det ditt ansvar att göra eventuella markarbeten inom tomtgränsen.

Det är bara Ellevios entreprenörer som får arbeta på inkommande servisledning. Vi tar också hand om eventuell in- eller urkoppling, förlängning eller förkortning av servisledning och flytt av elmätaren.

Arbetet på själva elanläggningen utförs av en elinstallatör du själv har valt, som anmäler servisändringen via vår Installatörswebb. Se mer information om ansvarsområden i Ellevios tekniska anvisningar.

Permanenta eller tillfälliga ändringar

Elanslutningar kan stundtals kräva avbrott, både permanenta och tillfälliga, för att hantera olika situationer och behov. Oavsett orsak är det avgörande att följa säkerhetsföreskrifter och regler för att minimera risker och säkerställa en effektiv hantering av elförsörjningen. Här hittar du information om när och hur du ska efterfråga vad.

För att beställa en permanent urkoppling måste du eller en elektriker skicka in Blanketten för permanent urkoppling. Blanketten måste vara undertecknad av fastighetsägaren eller den som äger elanslutningen. Det går också bra att en person med fullmakt från ägare gör det, men då ska en kopia på fullmakten skickas med i beställningen.

Eftersom avtalet avslutas på din eller fastighetsägarens begäran och elmätaren måste hämtas av vår entreprenör, tillkommer en nedmonteringsavgift på 950 kronor på din slutfaktura. Slutfakturan skickas till dig som vanligt om du inte uppgett en annan fakturaadress.

Ska du avsluta en tillfällig elanslutning, som exempelvis byggström eller el till evenemang, ska även de beställas som permanent urkoppling. I dessa fall tillkommer ingen avgift.

En tillfällig urkoppling/brytning innebär att vi bryter strömmen till din elanläggning för att kunna genomföra vissa elarbeten. Brytningen sker under en begränsad tid, normalt två timmar.

För att beställa en tillfällig urkoppling behöver du eller elinstallatören du valt fylla i och skicka in Blanketten för tillfällig brytning senast 7 dagar i förväg. När vi har fått anmälan tar vår entreprenör kontakt för att bekräfta tiden.

En tillfällig brytning kostar ingenting för dig som kund om det sker dagtid, en gång per år och elservis. Om du har frågor om tillfälliga brytningar kan du kontakta oss på telefonnummer 020-46 00 26.

Ska du installera reservkraftaggregat måste det föranmälas till oss. Du gör anmälan via denna blankett.

Installationen får inte börja innan vi har skickat ett installationsmedgivande. 

Har du några frågor om anslutningsärenden? Kontakta oss på 020-46 00 26

Ledningsflytt

Om du behöver flytta på en kabel eller en elstolpe, ta ner en luftledning eller flytta på ett av våra kabelskåp, ska du beställa en ledningsflytt. Den kan antingen vara permanent eller tillfällig.

Så här beställer du en permanent ledningsflytt:

 • Fyll i offertförfrågan ledningsflytt och skicka in till oss.
 • Bifoga en situationsplan, ritning eller skiss med detaljerade uppgifter när det gäller placering av kabel, kabelskåp eller stolpe. Var noga med adress och fastighetsbeteckning.
 • När vi fått din offertförfrågan skickar vi en offert till dig. Efter att du godkänt den skickar vi en beställning till vår entreprenör som utför arbetet.

Har du några frågor om anslutningsärenden? Kontakta oss på 020-46 00 26

En tillfällig ledningsflytt kan exempelvis bli aktuellt i samband med husleverans, trädfällning eller grävning då ledningen under begränsad tid behöver flyttas för att undvika skador.

För att beställa en tillfällig flytt av ledning, kontakta oss på 020-46 00 26

Återanslutning till elnätet

Behöver du ansluta till ett elnät där det förut funnits abonnemang och serviskabel? Då ska du beställa en återanslutning. Det kan du göra om du till exempel bygger ett hus där det tidigare stått ett eller köper ett nytt hus där det tidigare har funnits ett abonnemang.

 • Ta kontakt med en elinstallatör, som i sin tur skickar in en beställning till oss.
 • Bifoga en situationsplan med så detaljerade uppgifter som möjligt när det gäller placering av kabel och mätarskåp.
 • Var noga med adress, fastighetsbeteckning, effektuppgifter (kW) och datum på när det ska återanslutas.
 • När vi fått din anmälan skickar vi en offert till dig. Efter att du godkänt offerten med din underskrift skickar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör.
 • När installatören anmäler att anläggningen är klar för inkoppling kommer vi för att återansluta.

Om det är mer än 20 år sedan som det fanns ett abonnemang på platsen så kommer vi räkna det som en nyanslutning. Då gäller samma priser som vid nyanslutning, max 63A.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer