Ellevio har lagt bud på Dala Energi

Ellevio har 36 000 kunder i Dalarna och försörjer redan i stort sett hela länet med el. Vi är därmed djupt förankrade i bygden och har också en vilja att öka både närvaro, medarbetare och investeringar i regionen. Vårt bud på Dala Energi är en del av det. Här kan du läsa mer om budet och om annat som vi har på gång i Dalarna.

Inlägg och repliker från Ellevio om budet

Nyheter och artiklar om Ellevio i Dalarna

Se sändning om budet och Ellevio i Dalarna

Den 2 maj höll Ellevio ett digitalt informationsmöte riktat till aktieägare i Dala Energi med anledning av Ellevios erbjudande till aktieägarna. Johan Aggeryd, ansvarig för förvärv, Johan Lindehag, vd, och Sarah Östberg, moderator, berättade och svarade på frågor.

Formella pressmeddelanden som länkar till budhemsida

Vanliga frågor och svar

Du tackar ja genom att skicka i en ifylld anmälningsblankett. 

  • Använd den blankett som du har fått med post i april antingen från oss eller från din bank.
  • Du som har direktregistrerade aktier kan ladda ner anmälningssedeln från webbplatsen framtidens-energi.se (av legala skäl du behöver klicka dig förbi en så kallad ”disclaimer wall” innan du når webbplatsen).
  • Om du har dina aktier i depå hos en bank (det har de allra flesta) så kontaktar du din bank för att få en ny anmälningssedel om du inte har kvar den som kom med posten. 

Se mer info på den formella budhemsidan framtidens-energi.se

Du har på dig till den 28 juni att acceptera vårt bud.

Skriv gärna till framtidens-energi@ellevio.se om du har frågor. Det går också bra att be om att få bli uppringd.

Det är en fördel att vara ett stort företag på elnätsmarknaden, särskilt med tanke på alla de satsningar som behöver göras kommande år för att möta samhällets behov av elektrifiering. 

Vi är redan ansvariga för en stor del av elförsörjningen i Dalarna och närliggande områden. Med 36 000 kunder i Dalarna (fler än Dala Energi) är vi alltså förankrade i bygden och har dessutom en vilja att öka vår närvaro och våra investeringar i regionen.

Vår avsikt är att satsa i Dalarna, inte dra ner.

Till 2027 kommer vi att femdubbla investeringarna, vilket skapar ytterligare arbetstillfällen och förutsättningar för fortsatt elektrifiering och industrisatsningar. Därmed ser vi Dala Energis nuvarande anställda och kontor som en värdefull bas att behålla och växa framöver.

När det gäller priserna så kan Ellevio erbjuda konkurrenskraftiga avgifter. I 2024 års utgåva av Nils Holgersson- rapporten, som redovisar bland annat elnätspriser, hamnar Ellevio på plats 21 och Dala Energi på plats 111, av 119 rankade bolag. Läs mer om rapporten här.

Det nuvarande erbjudandet är villkorat av att vi får in 90 procent av aktierna, men oavsett om kommunerna väljer att tacka ja eller inte, så är det viktigt att skicka in sin accept om man tycker att 88,85 kronor per aktie är bra betalt. På så vis bidrar man till att det kan bli affär – och missar heller inte chansen att delta!

Du tackar ja genom att skicka i en ifylld anmälningsblankett:

  • Använd den blankett som du har fått med post i april antingen från oss eller från din bank.
  • Du som har direktregistrerade aktier kan ladda ner anmälningssedeln från webbplatsen framtidens-energi.se (av legala skäl du behöver klicka dig förbi en så kallad ”Disclaimer wall” innan du når webbplatsen).
  • Om du har dina aktier i depå hos en bank (det har de allra flesta) så kontaktar du din bank för att få en ny anmälningssedel om du inte har kvar den som kom med posten.

Du har på dig till den 28 juni att acceptera vårt bud på 88,85 kronor per aktie (kursen innan Ellevios bud var 51 kronor, så det är en mycket hög budpremie).

En fullständig beskrivning av detta återfinns i avsnittet ”Bakgrund och motiv för Erbjudandet” i pressmeddelandet avseende offentliggörandet av Erbjudandet. Den informationen behöver av legala skäl ligga på en formell budhemsida som du når om du klickar här.

Ellevio är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559005-2444 och säte i Stockholm med adressen Ellevio, Box 242 07, 104 51 Stockholm. Ellevio äger elnät i mellersta och södra Sverige och transporterar därmed elen till nästan en miljon kunder, varav cirka 86 procent är hushåll. Koncernen har 730 anställda och sysselsätter ytterligare ett par tusen personer runt om i landet genom att driva elnätsprojekt med hjälp av entreprenörer. Ellevio har en stark och inkluderande företagskultur med värderingarna pålitlighet, engagemang och utveckling som ledstjärnor. Företaget har blivit flerfaldigt uppmärksammat för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Ellevio ägs av några av Sveriges mest anrika pensionsförvaltare, samt av OMERS som är en kanadensisk pensionsfond. I Sverige förvaltar AMF, Tredje AP-fonden och Folksam tillsammans pensionskapital för mer än hälften av Sveriges hushåll och har genom sitt ägande i Ellevio som mål att skapa långsiktig avkastning för Sveriges nuvarande och framtida pensionärer. För mer information om Elleviokoncernen, se under Om oss

I samband med förvärvet avses elnätsverksamheten, som utgör den största delen av Dala Energi, att integreras i Ellevio, medan fibernätet avses tas över av Telia. Avseende resterande verksamheter som inte omfattas av elnät eller fiber är Ellevio måna om att hitta bästa möjliga lösning som möjliggör både lönsam tillväxt och att arbetsplatser blir kvar i närområdet.

Ellevios ambition är att säkerställa en tryggad framtid för elnätsverksamheten inom Dala Energi och är övertygade om att affären kommer att skapa goda förutsättningar för den fortsatta verksamheten, dess medarbetare och kunder. I Dalarna kommer Ellevio att dubbla de årliga investeringarna i elnätet, vilket innebär årliga investeringar på 550 miljoner kronor 2027. Vid ett förvärv av Dala Energi kommer även detta nät att omfattas av Ellevios expansiva investeringsagenda, vilket kommer att gagna regionen och möjliggöra nyetablering av energiintensiv industri och arbetstillfällen.

Telias ambition att fortsätta expansionen av fibernätet, samt modernisering och utbyggnad av mobilnätet, för att nå fler anslutna adresser och på så sätt säkerställa att ännu fler företag och invånare i Leksand, Säter, Gagnef och Rättvik blir uppkopplade till Sveriges ledande digitala infrastruktur.

Kontakt

Sarah Östberg, Ellevio
+46 (0)709-71 12 40
framtidens-energi@ellevio.se

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.