Sök

Kategori

14 sökresultat
Sortera:
Partner
Här hittar du som leverantör eller entreprenör de krav vi ställer på företag som vill samarbeta med oss, information om kommande upphandlingar samt kontaktuppgifter till våra
Partner / Installatör
Blanketter och länkar Fullmakt installation av produktionsanläggning Föranmälan produktionsanläggning på befintlig högspänning Föranmälan på befintlig lågspänningsanslutning
Partner / Installatör
Utlämning av strömtransformatorer När du bygger nytt eller bygger om och behöver strömtransformatorer är det vi som ser till att du får det. Vår entreprenör OneCo Networks AB
Partner / Installatör / Ändring elservis
Urkoppling av elservis eller kundställverk Permanent urkoppling För att beställa permanent urkoppling kan du som behörig elinstallatör eller kund skicka in blankett.
Partner / Installatör
Med servis menar vi ledningen som förbinder en kunds anläggning med vårt distributionsnät. Alla arbeten som påverkar servisledningen kallar vi servisändringar. Det kan till
Partner / Installatör
Ny anslutning till elnätet Så går en nyanslutning till Upprätta en föranmälan på vår Installatörswebb. När vi får in en föranmälan från dig som installatör skickar vi en
Partner / Installatör
Arbeten på befintlig anslutning Avser arbeten på mätplatser som matas via huvudledning från serviscentral. Dessa arbeten ska alltså inte förväxlas med arbeten på serviskabeln
Partner / Installatör
Skapa och följ dina ärenden enkelt! Installatörsappen fungerar som ett komplement till den befintliga Installatörswebben med den stora fördelen att du enkelt kan skapa
Partner / Entreprenör
Begäran om kabelkontroll Kontroll av kabel begärs när en byggentreprenör stöter på en kabel eller dess kabelskydd vid grävning som inte kunnat identifierats. Inom fyra dagar
Partner / Entreprenör
Tillsammans för en starkare säkerhetskultur! Har du frågor om våra säkerhetskrav och vårt arbete med arbetsmiljö, elsäkerhet och miljö? Välkommen att kontakta hållbarhetschef