Säkerhet runt våra anläggningar

El måste hanteras på rätt sätt. Annars kan den vara mycket farlig. Därför finns det utförliga regler som är till för att skydda alla som vistas nära en elledning.

Säkerhet runt luftledningar 

Runt en luftledning finns en så kallad försiktighetszon. Den sträcker sig 10 meter från närmaste faslina. Inom det här området måste man beakta de elektriska risker som luftledningen kan innebära. Den som ska jobba här bör först göra en så kallad ESA-utbildning (Elsäkerhetsanvisning). Energiföretagen Sverige har information om dessa.

Nyttjande av mark i ledningsgator

Elnätsföretag har nyttjanderätt till mark i ledningsgator genom avtal med markägare. Det innebär att markägarens användning av marken begränsas. Syftet är både att säkerställa personsäkerheten och att elnätsföretaget ska kunna sköta om och skydda elnätet.

Mer information om säkerhet nära elektriska ledningar finns bland annat i dessa publikationer:

Kontakta oss

Alla åtgärder som ska genomföras i ledningsgatan eller försiktighetszonen måste godkännas av oss. Även åtgärder utanför ledningsgatan kan påverkas av ledningen. För våra största ledningar (regionnätsledningar) kan det finnas restriktioner även för åtgärder längre bort. Ta hellre kontakt en gång mycket än en gång för lite!

Mejla oss på RES.elleviofysiskplanering@ellevio.se

Är du entreprenör med uppdrag från Ellevio?

Ta del av information om säkerhet, ordnings- och skyddsregler på Entreprenörssidan.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?