Så gräver du säkert

Planerar du eller ditt företag att genomföra grävarbete på tomten? Oavsett om du är en privatperson eller driver ett företag är det avgörande att vara medveten om var elkablarna är nedgrävda för att undvika skador och säkerställa ett tryggt arbete.

Under marken finns elkablar som försörjer allt från bostäder och industrier till skolor och sjukhus med el. Ska du gräva på din tomt är det därför viktigt att du vet var kablarna ligger. En skadad kabel kan orsaka strömavbrott och även innebära livsfara.

Beställ ledningsanvisning - så vet du var elledningarna ligger

Ska- eller planerar du att gräva på din tomt kan du använda den kostnadsfria tjänsten Ledningskollen.se och beställa en ledningsanvisning. Tjänsten är till för alla som planerar att gräva, schakta eller spränga. Genom en enda förfrågan når du alla 1 100 ledningsägare som är med i Ledningskollen, däribland Ellevio. När du beställer en ledningsanvisning får du enkelt reda på var ledningar för el, tele, fiber och VA finns nedgrävda.

Bra att veta innan du ska gräva

 • Innan du påbörjar ett markarbete måste du beställa en ledningsanvisning på Ledningskollen.se.
 • Beställ i god tid, men senast fem dagar innan du ska utföra ditt planerade grävarbete.
 • Behöver du en anvisning på plats (som innebär att ledningarna markeras med spraymålning eller pinnar) tar det minst fem arbetsdagar.
 • Ledningsanvisningen är giltig i 30 dagar.
 • Ellevio ansvarar endast för våra egna ledningar.
 • Ska du gräva på allmän mark i Stockholm måste du beställa en samlingskarta innan arbetet kan påbörjas. Det gör du från Stockholms Stad.

Viktigt att tänka på när du gräver

Oavsett om du utför grävarbetet själv eller anlitar en entreprenör finns det regler att förhålla sig till. Det här kan vara bra att veta när du ska gräva:

 • Inom en meter på varje sida om anvisad kabel eller kabelstråk måste du gräva för hand eller använda sop- eller sugmetoden (prata med din anlitade entreprenör). Detta gäller naturligtvis även om du bara ska gräva 10-20 centimeter ned i marken.
 • Elkablarna kan vara markerade med gula markeringsband/kabelskydd eller ha tegel som skydd. En del kablar ligger i rör eller slangar.
 • Ska du gräva intill mellan- och högspänningskablar, eller genomföra jordborrning, neddrivning av rör eller liknande får du inte gräva närmare än två meter på varje sida om markerad/anvisad kabel eller kabelstråk. Ska det ske närmare än två meter måste du frilägga kablar genom att gräva för hand innan du börjar.
 • Behöver du frilägga eller flytta kablar, så kallad ledningsflytt, måste du använda dig av en entreprenör som Ellevio har utsett. Kontakta vår kundservice på telefon 0771-53 53 00 så hjälper vi dig.

Om en elkabel blir skadad

Tänk på att avgrävda eller skadade elkablar kan innebära livsfara och medföra stora kostnader. Om en kabel blir skadad, gör så här:

 • Anmäl skadan direkt till oss på telefon 0771-53 53 00. Har du en ledningsanvisning ska du ange ditt referensnummer från Ledningskollen.se.
 • Innan du fyller igen hålet i marken måste vi på Ellevio besiktiga den skadade kabeln. Obs! Rör aldrig en skadad kabel – det kan vara livsfarligt!

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?