Elsäkra vid åska och översvämning

​​Extremväder med skyfall och åska blir allt vanligare och kan ibland orsaka elavbrott, bränder och andra skador. Då är det bra att känna till hur man kan skydda sig själv och husets elutrustning.

Elsäkra vid åska

Åsknedslag är inte bara farligt för elektronik och elektriska apparater, utan kan också orsaka brand och personskada. Om det åskar mycket där du bor eller om din bostad är ansluten till en luftledning, kan det vara klokt att låta installera ett åskskydd. Prata med ditt försäkringsbolag och anlita alltid en elinstallatör som hjälper dig med rådgivning och installation. Vissa försäkringsbolag ger dig dessutom bättre villkor om du har åskskydd. 

Elsäkerhetsverkets hemsida ger man följande råd för vad du själv kan göra för att elsäkra din bostad: 

 • Kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar och se över din elektriska anläggning regelbundet. Testa din jordfelsbrytare minst två gånger per år. När du trycker på testknappen ska strömmen i huset brytas. Om strömmen inte bryts bör du snarast kontakta en elinstallatör.
 • Hör du att åskan närmar sig dra gärna ut kontakter till hemmets elektriska apparater. Viss elektronisk utrustning kan vara svår att koppla ur. Då finns det så kallade åsk- och överspänningsskydd som kan monteras direkt i vägguttagen alternativt fast i mätarskåp/elcentral. Tänk på att fasta åskskydd måste installeras av en elinstallatör.
 • Undvik att använda elektriska apparater under åskväder, till exempel telefoner som är anslutna till laddare eller ett telefonjack. Åska kan skicka ström genom både elledningar och telefonlinjer och därmed utgöra en fara för användaren. Mobiltelefoner är okej att ringa med så länge den inte laddas samtidigt. Samma sak gäller datorer, använd dem inte med strömsladden i.
 • Stanna inomhus under åskväder och undvik kontakt med metallföremål eftersom de kan fungera som ledare för elektricitet. Bada inte i sjöar och vattendrag eftersom vatten leder ström. Vistas heller inte under höga föremål som tillexempel träd, stolpar och flaggstänger. Vänta också med att duscha eller bada inomhus.

Viktigt att ha hemma

När åskovädret är framme är det viktigt att vara förberedd. Ifall blixten slår ner och strömmen går kan du behöva ha tillgång till följande saker:

 • Brandvarnare
 • Brandsläckare
 • Säkringar
 • Ljus och tändstickor
 • Batteridriven radio
 • Ficklampa

Sju frågor till Tomas Åberg, elinspektör på Elsäkerhetsverket

 1. Hur vet jag att huset, stugan eller lägenheten jag befinner mig i har åskskydd?  

  – Dessvärre krävs det viss kunskap för att kunna avgöra om man har ett åskskydd. Enklast är att fråga den som äger huset, brf:en eller hyresvärden. Handlar det om ett fristående hus? Titta då utanpå fasaden om du ser ett nedledarsystem. Det brukar vara kopparledningar (ser ut som tjocka trådar) som går från taket ner till marken. Har du inte det och vill skaffa ska du kontakta ett elinstallationsföretag för rådgivning och installation.
 2. Har alla lägenhetshus i Sverige åskskydd?  

  – Nej, det finns inga generella krav. Inkommande el- och telematningar kan ibland vara skyddade genom överspänningsskydd och ger därmed ett bättre skydd än om man helt saknar åskskydd. Många flerfamiljshus är byggda i stenmaterial och betong och det ger ett ökat skydd i sig eftersom de döljer en järnarmering innanför som kan ta emot och fördela blixtnedslagen ut i marken utanför huset.
 3. Kan blixten träffa ett hus och det uppstår brand trots att åskskydd finns?

  – Ja blixtens styrka varierar vilket gör att det inte finns några garantier. Men skyddet och tryggheten ökar självklart om man har någon form av åskskydd.
 4. Är man bättre skyddad för direkta blixtnedslag i en lägenhet i stadsmiljö än i ett hus på landsbygden?

  – Ja sannolikt har blixten svårare att skada själva byggnaden i staden eftersom dessa är tillverkade av betong och andra stenmaterial. Troligtvis har blixten även svårare att ta sig in via el- och teleledningarna i dessa hus eftersom de i högre grad är skyddade av överspänningsskydd jämfört med enskilda hus på landet. På landet förekommer dessutom ofta luftledningar på elstolpar fram till fastigheterna vilket gör det lättare för blixten att nå elsystemen i dessa, även om det generellt sett är ovanligt.   
 5. Det sägs att det säkraste stället vid åska är bilen. Stämmer det?

  – Ja, till en viss del. Varför bilar och andra fordon av plåt (husvagnar till exempel) anses vara lämpliga att befinna sig i vid åska beror på att plåten utgör ett skal som vid eventuellt blixtnedslag leder blixten via hjulen ned i marken, man sitter som i en skyddande metallbur kan man säga. Och att bära gummistövlar vid blixtnedslag hjälper inte, det är bara en skröna.
 6. Finns det fler exempel på "platser" som är extra säkra?
   
  – Har huset en källare så kan det vara snäppet säkrare att befinna sig där då åskvädret drar förbi eftersom denna är normalt byggd i armerad betong.
 7.  Om jag befinner mig på en golfbana, i skogen eller ute på sjön och överraskas av ett åskoväder vad ska jag göra då?

  – Sök dig bort från de öppna ytorna, undvik träd, master eller stolpar och försök att ta dig inomhus eller in i ett fordon av plåt.

Åskskydd, jordfelsbrytare och överspänningsskydd 

Åskskydd, överspänningsskydd och jordfelsbrytare – tre avgörande komponenter för att säkra ditt hem mot elektriska faror. Men vad är skillnaden? 

Åskskydd

Åskskydd är ett samlingsnamn på alla åtgärder som bidrar till att öka skyddet mot blixtnedslag. Där ingår bland annat åskledaren som består av en uppfångare, en nedledare, ett nedledarsystem på fasad samt ett jordtagssystem nedgrävt i marken. Åskledaren fångar upp blixten på en hög punkt och leder energin längs husets tak och fasad ned i marken.  

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd installeras oftast i mätarskåp eller i elcentralen och har till uppgift att skydda elektriska apparater i hemmet vid ett eventuellt blixtnedslag. Dessa skydd kan även finnas i enklare varianter som sätts in i vägguttagen för att öka skyddet för anslutna elprodukter.

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare är en effektiv och relativt billig skyddsanordning som kan förhindra att följdskador orsakar brand i en elprodukt som blivit skadad. Enkelt förklarat bryter jordfelsbrytaren strömmen om den känner av att elen tar fel väg, exempelvis genom en människokropp eller till diskbänken som en ansluten elapparat står på.

Tänk på att i äldre hus kan jordfelsbrytare ibland saknas eftersom det inte fanns några krav på detta i hus byggda före 1994. En jordfelsbrytare ska inte uppfattas som ett åskskydd även om det kan medverka till att minska skadorna, den ska betraktas som en skyddsapparat som gör sitt jobb om skador plötsligt uppstår i elanläggning och utrustning.

Elsäkra vid skyfall och översvämningar

Även vid häftiga regn och översvämningar kan den fasta elinstallationen och hemmets elprodukter skadas vilket i sin tur kan leda till fara. Precis som vid åskan är det bra att vara förberedd. Här kommer Elsäkerhetsverkets råd vid översvämningar och skyfall.

 • Dra ur stickproppar och lyft upp elektrisk utrustning från golvet. Försök att isolera elprodukter och ledningar från fukt.
 • Stäng av huvudströmmen vid kraftiga skyfall och om risken för översvämning är hög. Då minimerar du elektriska problem. Om översvämningen redan är ett faktum bör du koppla ifrån anläggningen, men bara om du kan undvika att utsätta dig själv för fara.
 • Använd jordfelsbrytare som bryter strömmen snabbt vid jordfel både i elanläggningen och i anslutna produkter. Jordfelsbrytaren är en billig livförsäkring.
 • Tänk på att aldrig gå i vatten som kan vara strömförande.
 • Utrym och spärra av bostaden om du inte är säker på att du lyckats bryta strömmen. Observera också att inkommande serviskabel från elnätet kan förbli strömförande, även om du lyckats koppla ifrån din anläggning. Kontakta ditt elnätsföretag för bortkoppling av inkommande serviskabel.
 • Säkerhetskontrollera. Har ditt hem råkat ut för översvämning se till att kontakta en elektriker innan du sätter på strömmen igen. Om elprodukter har varit utsatta för vatten behöver dessa vanligtvis kasseras.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?