Vi har en bra anledning att stöka till det.

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. För att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader behöver vi göra stora förändringar. Snabbt. Här har elektrifieringen en viktig roll att spela för att Sverige ska nå sina mål och bli världens första fossilfria välfärdsland. Det är den enkla och bra anledning till att vi på Ellevio just nu satsar extra mycket på att modernisera och bygga ut elnäten. Med lite stök och ett och annat hål i gatan som följd.

skylt elnätsprojekt pågår

Sveriges målsättning är netto noll utsläpp av växthusgaser år 2045. Det vill säga: Vi ska inte släppa ut mer än vad vi kan återföra – till exempel genom återväxt av skog. Något av det viktigaste vi kan göra för att nå dit, är att ersätta alla fossila bränslen och råvaror med fossilfria och förnybara alternativ. Först och främst för transporter och inom industrin som tillsammans står för mer än 60% av de totala utsläppen. Som tur är finns en redan en lösning som kan ta oss en bra bit på vägen: el. Genom att byta fossila drivmedel för fordon och fabriker mot fossilfri el kommer vi snabbt kunna ta stora steg mot en hållbar framtid. Så när vi gräver hål i gatan och lägger ner nya, fler och förbättrade kablar under jord, förstärker vi kapaciteten i hela elnätet och gör på så sätt en stor insats mot att uppnå ett fossilfritt samhälle. Det tycker vi på Ellevio är en bra anledning till att vi ibland stökar till det lite i ditt närområde.

Eldrivna transporter

projekt_laddstationer_1000x290.png

På det första området är vi redan på god väg. Antalet el- och hybridbilar ökar stadigt och fordonens prestanda blir bättre och bättre för varje år, ”räckviddsångesten” är snart ett minne blott. Likaså pågår utbyggnaden av den laddinfrastruktur som krävs för fullt vid bostäder, på logistikcentralerna och längs vägarna. Det är viktiga förändringar, men för att förse alla laddstolpar och -stationer med el, så att fler kan övergå till el- och hybridbilar, behöver vi effektiva elnät som gör att den fossilfria elen räcker till.

Eldriven industri

projekt_industri_1000x290.png

För att få ordentlig fart på omställning och uppnå målet om ett fossilfritt Sverige 2045, behöver vi ställa om industrin från fossilt till eldrift. Produktion i fabriker står nämligen för mer än 30% av Sveriges klimatutsläpp idag. Men det går att ändra på, då industrin också kan använda el istället för kol, olja, och gas. Sverige har idag gott om förnybar el. Hela 98% av den svenska elen är redan fossilfri. Utmaningen ligger i att få fram den till där den behövs - till vägarna, fabrikerna, hamnarna och flygplatserna. Det är här vi på Ellevio kommer in i bilden. Genom att stärka kapaciteten i vårt elnät kan vi se till att fler industrier kan ställa om och elektrifiera sin verksamhet. Med hjälp av el kan vi redan idag framställa fossilfritt stål och driva tunga fordon inom allt från jordbruk till gruvindustri med el.

Smartare elnät för en smartare framtid

För att elen ska kunna komma fram till där den behövs måste elnäten byggas ut och moderniseras. Därför genomför vi varje år 1000-tals projekt för att uppdatera, bygga ut och göra elnätet smartare, så att fler bostäder, industrier och laddstationer ska kunna anslutas.

Det handlar helt enkelt om att använda elen effektivare, och se till att ha tillräckligt mycket el på rätt plats vid rätt tillfälle. Det behövs om vi ska kunna ersätta fossila bränslen med eldrift i bilarna och gammaldags industriprocesser med moderna fossilfria.

Så nästa gång du behöver väja för hålen vi gräver i gatan eller måste trängas med våra maskiner, så kan du trösta dig med att de verkligen för något gott med sig. Smartare och säkrare elleveranser hem till dig och till våra arbetsplatser men framför allt – en bättre och mer hållbar framtid för hela Sverige. Det tycker vi är en ganska bra anledning att stöka till det lite grand.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer