Vi bygger el med el i Gullspång

Nu bygger vi nytt elnät för att ansluta det nya ställverket i Gullspång. Elektrifieringen har en viktig roll att spela för att Sverige ska nå sina klimatmål. Vi satsar därför på att förbättra och modernisera elnät och ställverk för att de ska räcka till nu och i framtiden.

Startdatum

Maj 2024

Beräknas klart

September 2024

Vad gör vi?

Fram till september 2024 kommer vi att lägga ner 7 km ny markkabel och bygga två nya nätstationer, samt flera nya kabelskåp i Gullspång. Arbetet innebär inte bara att ansluta ett nytt modernt ställverk, de nya elkablarna kommer att ha en högre kapacitet och kunna leda ut mer el till våra kunder.

Hur påverkas du?

I början av maj startar vi med schakt ut från det nya ställverket. Schakten kommer att gå åt både centrala Gullspång samt åt ”kärret” till. Vi kommer att schakta, lägga ner kabel och fylla igen successivt hela vägen.

Under byggarbetet kommer det att bitvis vara begränsad framkomlighet, buller och viss tung trafik. Planerade strömavbrott kan förekomma. Dessa aviseras i god tid innan.

Arbetet har uppehåll veckorna 29–32 och är planerat att vara klart under augusti. I september är sedan planen att ställverket ansluts.

Ett hållbarare byggprojekt

Som elnätsföretag möjliggör Ellevio ett hållbart, fossilfritt samhälle. Men omställningen kräver också att vi – precis som alla andra – minskar avtrycken från vår egen verksamhet. Därför har vi satt som mål att 2030 använda oss helt av elektrifierade fordon och arbetsmaskiner när vi bygger elnäten, så långt som vi kan påverka. Du kan läsa mer om vad vi gör för att våra avtryck ska minska.

2023 genomförde vi vårt första pilotprojekt och har sedan dess genomfört fler. Nu sätter vi igång vårt senaste- i Gullspång.

När vi nu bygger 7 kilometer elnät och två nätstationer kommer vi att använda elgrävmaskinelektrifierad hjullastare och elkranbil. Vid den avverkning som behöver göras kommer en elektrifierad motorsåg att användas. Vår egen personal kör elbil och hybrid.

Men ett hållbarare byggprojekt innebär inte bara elektrifierade maskiner.  Elkabeln som vi använder har 70% lägre klimatavtryck och kabelrören består till 50% av återvunnet material. Transförmatorerna i de två nätstationerna är också tillverkade med lägre klimatavtryck.

Mycket elektrifierat, men inte allt

Trots att utvecklingen går snabbt så är inte alla tunga fordon, arbetsmaskiner eller verktyg som behövs till en entreprenad elektrifierade idag. Av de som i dagsläget är elektrifierade finns det inte alltid så många exenplar ute på marknaden, vilket innebär att de också är svåra att få tag i. 

Några exempel på vad som inte är elektrifierat i den här entreprenaden är:

  • Tung lastbil för leverans av kabel och transformatorer
  • Entreprenadbilar för grus, sand och schaktmassor. De vi använder kommer att gå på diesel eller HVO
  • Borr för styrd borrning kommer att gå på HVO