Förstärkt och vädersäkrat elnät i Särö-Onsala

Arbetet startade 2018 och pågår fram till 2025. Projektet är en av våra största investeringar i lokalnät för att minska strömavbrotten.

Startdatum

2018

Beräknas klart

2025

Vad gör vi?

Ellevio har tagit ner den tidigare luftledningen och istället lagt ner 15 mil markkabel. Vi har också byggt 140 nya nätstationer och elnätet i området blir både vädersäkrat och förstärkt. Det här innebär också en kapacitetsökning av elnätet som nu blir framtidssäkrat för möjligheten att installera solceller och laddinfrastruktur. Efter en längre juridisk process då arbetet har stått stilla kan Ellevio (juni 2024) återuppta arbetet med den återstående och sista delen av projektet.

Hur påverkas du?

Nedan hittar du en områdeskarta för hela området som i sin ur varit indelat i ett flertal delprojekt.

Se karta i Google Maps

Har du frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta Saro-onsala@ellevio.se