Elnätet i Värmland får ett lyft

”Värmlandspaketet” är en enorm satsning på elnätet i stora delar av Värmland, där Ellevio moderniserar och framtidssäkrar elnätet för cirka 11 000 hushåll. Arbetet i fält startade våren 2018 och avslutades årsskiftet 2021/2022.

Startdatum

Våren 2018

Beräknas klart

Årsskiftet 2021/2022

Vad gör vi?

Satsningen i Värmland kommer att göra stor skillnad. Ledningar som idag är känsliga för väder och vind har rivits och ersatts med kablar som grävts ner i marken. Strömavbrott på grund av hårda vindar kommer bli ett mer ovanligt fenomen framöver. Äldre nätstationer ersätts med nya, vilket ger bättre omkopplingsmöjligheter och säkrare överföring.

Projektets faser

Projektet är uppdelat i tre huvuddelar; södra, västra och norra Värmland. De tre områdena är i sin tur indelade i ett antal mindre områden.

Hur påverkas du?

Satsningen i Värmland gör stor skillnad. Ledningar som idag är känsliga för väder och vind har rivits och ersatts med kablar som grävts ner i marken. Strömavbrott på grund av hårda vindar kommer bli ett mer ovanligt fenomen framöver. Äldre nätstationer ersätts med nya, vilket ger bättre omkopplingsmöjligheter och säkrare överföring.

En annan positiv aspekt med projektet är att stora markytor som idag är ledningsgator kan återlämnas till markägare och användas till annat, exempelvis plantering av ny skog. I dag ställer kunderna på landsbygden, med rätta, lika höga krav på en säker leverans av el som de som bor i städerna.

Projektet i siffror

  • cirka 1 000 kilometer nya kablar
  • 360 nya nätstationer
  • En investering på cirka 270 miljoner kronor
  • Ett förbättrat elnät för cirka 11 000 hushåll eller cirka 22 000 värmlänningar.