Vi moderniserar elnätet

I februari 2024 startar vi arbetet med att modernisera elnätet i Ulvsunda. Elektrifieringen har en viktig roll att spela för att Sverige ska nå klimatmålen. Vi satsar på att förbättra, modernisera och bygga ut elnäten för att de ska räcka till de satsningar på elektrifieringen som nu görs i Sverige. Visa på projektkartan

Startdatum

2024-02-19

Beräknas klart

Slutet av 2024

Vad gör vi?

Elnätet i Ulvsunda har nått slutet av sin livslängd och behöver förstärkas inför kommande nybyggnation i området. Vi ökar kapaciteten i elnätet för att säkra elförsörjningen och därmed minska risken för strömavbrott. Elnät behöver moderniseras och förstärkas inför de ökande effektbehoven som följer när vi ska minska och till slut ersätta användningen av fossila bränslen.

Projektets faser

Etappordningen nedan kan komma att ändras under projektets gång. Etapp 1 planeras starta vecka 8.

Hur påverkas du?

Våra arbeten kommer att medföra en del störningar för dig som bor, verkar eller vistas i området, främst följande:

  • Trafikstörningar i form av omdirigeringar av gång- och cykeltrafik.
  • Begränsad framkomst på gång- och cykelvägar
  • Under arbetets gång kommer planerade strömavbrott att förekomma. Dessa aviseras i god tid via brev till de som påverkas.
  • Buller från maskiner kommer att förekomma.

Få aktuell information direkt till din mejl

Håll dig uppdaterad vad som händer i Ulvsunda och hur det kan påverka dig. 

Till anmälan

Kontakt