Förstärkt elnät i Nationalstadsparken

Sedan 2018 pågår ett av Ellevios större projekt i Nationalstadsparken. Ellevio förstärker elnätet mellan Fisksjöäng och Ålkistan, en sträcka på ca 3km. Arbetet påbörjades i maj 2018 och de två första etapperna var klara i nov 2019. Byggstart för sista delen, etapp 3, beräknas till augusti 2024.

Beräknas klart

2026

Vad gör vi?

Stockholm växer och elberoendet i regionen ökar. Elnätet behöver förstärkas och moderniseras för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Till viss del ersätts luftledning med ny, markförlagd ledning. Cirka 80 % av projektet är klart. Luftledningen har ersatts med fem kabelförband i marken på sträckan mellan Ekhagen och Fisksjöäng. Den sista etappen innebär att vi vid Ekhagen ska ansluta markkabeln till den befintliga luftledningen. Därefter kan vi rasera ett antal stolpar inom Nationalstadsparken. Anslutningen sker genom uppförande av två kabeländstolpar vid Ekhagen, som ersätter en befintlig kraftledningsstolpe. De sista tre luftledningsspannen mellan Ekhagen i Stockholms stad och terminalplatsen Ålkistan i Solna stad behålls alltså. Faslinorna kommer att bytas ut. Stolpe 544 och stolparna öster-/söderut kommer att tas ned.

Hur påverkas du?

Efter planeringsfasen uppdaterar vi om eventuell kundpåverkan.

Vill du komma i kontakt med projektet, skicka e-post till norradjurgardsstaden@ellevio.se