Elnätet i Tallkrogen grävs ned och förstärks

Nu pågår arbetet med att byta ut luftledningar mot markkabel i delar av Tallkrogen. Vi förbättrar, moderniserar och bygger ut elnäten för att de ska räcka till de satsningar på elektrifiering som nu görs i Sverige.

Startdatum

april 2024

Beräknas klart

sommaren 2025

Vad gör vi?

Vi byter ut luftledningar mot markkabel längs 1,8 kilometer i Tallkrogen, längs med Herrhagsvägen och mot Tallkrogens centrum. De nya kablarna har högre kapacitet och är också mer vädertåliga än kablar i luften.

Hur påverkas du?

Vi byter ut luftledningar mot markkabel längs 1,8 kilometer i Tallkrogen, längs med Herrhagsvägen och mot Tallkrogens centrum. De nya kablarna har högre kapacitet och är också mer vädertåliga än kablar i luften. 

På kartan nedan syns i vilka områden vi kommer att arbeta. Arbetet kommer att ske etappvis. På grund av långa handläggningstider har arbetet blivit försenat, men i juni har vi startat arbetena i etapp 1 och 2. Vi beräknar avsluta allt arbete under sommaren 2025. 

karta
Etapperna på kartan är ungefärliga och går delvis in i varandra. 

På kartan syns i vilka områden vi kommer att arbeta. Arbetet kommer att ske etappvis. Successivt kommer kartan att uppdateras med tidplan för respektive etapp, som du kan se om du klickar på aktuellt område.

Se klickbar karta med de olika etapperna här

Kontakt

Ellevios entreprenör i projektet är Abeka. Du är välkommen att kontakta oss på tallkrogen@ellevio.se Under vecka 28-33 nås vi istället på telefon 072-30 35 156.