Elnätet i Hägersten moderniseras

Elnätet i Hägersten byggdes på 1950-talet och behöver nu byggas om. Med start i augusti 2024 påbörjas ett stort arbete mellan Västertorp och Telefonplan.

Startdatum

augusti 2024

Beräknas klart

sommaren 2026

Vad gör vi?

Elnätet i Hägersten är förlagt i marken. Kablarna behöver nu bytas ut för att bli mer robust och klara framtidens högre krav på kapacitet. Arbetet sker i etapper fram till 2026, i området som du kan se på kartan nedan. Arbetet innebär att vi gräver upp marken kring kablarna en etapp i taget. Kablarna byts ut och därefter återställs marken. Totalt byts 3,8 kilometer kabel ut.

Projektets faser

Nu pågår planering av arbetet. I augusti påbörjar vi markarbetet i Västertorp.

Hur påverkas du?

Karta över arbetet och planerade etapper. 

Du kan se en förstorad karta och planerad tidplan för respektive etapp i Google Maps.

Inför varje etapp skickar vi ut e-post eller brev till boende i området, med mer information. 

Under arbetet kommer gatorna där vi arbetar att bli trängre. Som regel kommer det att vara framkomligt för samtliga trafikslag, men omledningar kan förekomma. Parkeringsmöjligheterna kommer att begränsas.

Buller från arbetsmaskiner kommer att förekomma dagtid på vardagar. Under denna tid kommer också tyngre transporter att ske.

Kortare strömavbrott planeras och aviseras i god tid.  

Kontakt