Elnätet i Arninge byggs ut

Vi bygger ut elnätet i Arninge i Täby. Projektet ingår i vår satsning för att förbättra elleveransen till våra kunder genom att modernisera och bygga ut elnäten runt om i landet..

Startdatum

Januari 2022

Beräknas klart

Vad gör vi?

Vi förlägger två nya kabelförband mellan Arninge och en ny nätstation strax norr om Arninge. Med dessa nya förband blir nätet mer avbrottssäkert samtidigt som en utbyggnad av Arninge möjliggörs.

Hur påverkas du?

Arbeten av denna storlek märks hos de som bor och vistas i området. Följande störningar kommer att förekomma:

  • Ökad tung trafik på väg 264
  • Sprängningar kommer att ske i skogspartier under början av 2022. Dessa föregås av ljudsignaler. Ingen sprängning kommer att ske i närheten av byggnader
  • Den grusade ridvägen bredvid väg 264 kommer att grävas upp i etapper under våren. Gångtrafik som vanligtvis sker på vägen leds om
  • Cykelbanan längs Hägerneholmsvägen kommer att grävas upp etappvis under sommaren. Cykeltrafik hänvisas då till vägbanan, medan gångtrafik kommer att ha en egen, mindre fålla. Vid ut- och infarter kommer körplåtar att läggas ut. Under denna perioden kommer också parkeringsfickor att tas i anspråk för arbetet
  • Arbete kommer att ske utanför Hägerneholmsskolan, vilket medför ljud från arbetsmaskiner. Detta arbete sker under sommaren för att minimera störningarna för skolverksamheten
  • Under cirkulationsplatsen Arningevägen/Löttingelundsvägen kommer rör att dras med så kallad hammarborrning. Arbetet medför buller, men stör inte trafiken
  • En del av cykelbanan mot Löttingelund kommer att korsas under arbetet, och märkas ut med varning för byggtrafik. Cykeltrafik kommer att fortsätta vara möjlig. Detta arbete kommer troligtvis att ske i april.

Vi gör vad vi kan för att påverkan ska bli så liten som möjligt. Arbetstider är förlagda på vardagar från kl 07 och senast till kl 18.

Vilka entreprenörer arbetar åt Ellevio i detta projekt?

Ellevio har handlat upp Omexom som huvudentreprenör i projektet.

HAR DU FRÅGOR?

Har du några frågor kring projektet är du välkommen att mejla till arninge@ellevio.se